Termeni de referinţă pentru POZIŢIA DE VOLUNTAR în cadrul proiectului „SIM_CIS4 – Servicii integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare”

By septembrie 29, 2017 octombrie 11th, 2017 Comunicate de presă, Știri și evenimente

PDF – SIM_CIS4 call selecție voluntari

Facebook – postare

 

Termeni de referinţă pentru POZIŢIA DE VOLUNTAR în cadrul proiectului
„SIM_CIS4 – Servicii integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare”
FAMI / 17.02.04
Termen limita : 15.10.2017

ASSOC Baia Mare recrutează o echipă de voluntari formată din 10 de persoane din judeţul Maramures care va fi implicată în proiectul ”SIM_CIS4 – Servicii integrate pentru migranți – comunități interculturale și solidare”

I. Obiectivele proiectului
Obiectiv general: Îmbunătăţirea procesului de integrare a beneficiarilor unei forme de protecţie (BP) şi resortisanţilor statelor terţe (RTT) aflaţi cu şedere legală în România, în Regiunea 4, prin consolidarea serviciilor integrate pentru migranţi, a interculturalităţii şi a dialogului dintre migranţi şi actorii locali relevanţi.

Obiective specifice:
–   Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de integrare acordate BP şi RTT prin consolidarea celor două Centre Regionale de Integrare (CRI) în Cluj-Napoca şi Baia Mare, dar şi a celor 3 Puncte Regionale de Coordonare: Şomcuta  Mare, Târgu-Mureş şi Sibiu acoperind judeţele: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu şi Alba.
–  Dezvoltarea dialogului social între actorii locali relevanţi pentru integrarea migranţilor prin dezvoltarea şi eficientizarea reţelei de mediatori înterculturali şi voluntari creată în proiectul: „MigraNet – Reţeaua regională pentru integrarea migranţilor”.
–   Sprijinirea implicării active a BP şi RTT în viaţa economică, socială, culturală a comunităţilor de rezidenţă prin activităţi educativ-recreaţionale, crearea de evenimente.
–   Asigurarea vizibilităţii proiectului prin publicaţii, colaborări cu operatori media, site.

Grupuri ţintă
Grupurile ţintă ale proiectului sunt reprezentate de:
a). Beneficiarii unei forme de protecţie (BP) în România şi
b).  Resortisanţii Ţărilor Terţe (RTT) cu şedere legală în România.
Vor beneficia de serviciile acordate prin proiect şi vor participa la activităţile organizate în cadrul proiectului cel puţin 280 BP şi RTT după cum urmează:
–  200 de BP şi 80 de RTT vor beneficia de activităţi educaţionale, inclusiv cursuri de limba română şi orientare culturală,
–  200 de BP şi 146 de RTT vor participa lunar la activităţi sociale, culturale şi recreaţionale,
– 200 de BP vor beneficia de asigurări de sănătate pentru maximum 12 luni, servicii medicale, medicamente, materiale medicale, alte bunuri materiale de strictă necesitate,
–  80 de RTT cu nevoi speciale vor beneficia de asigurări de sănătate pentru maximum 6 luni, servicii medicale, medicamente, materiale medicale,
–  200 de BP şi 80 RTT beneficiază de stimulente financiare (150 lei) pentru finalizarea unor activităţi de integrare socială,
–  40 de copii şcolari BP şi 22 RTT care beneficiază de rechizite, materiale ncesare în procesul de învăţământ.
–  20 preşcolari BP şi 14 preşcolari RTT care beneficiază de decontarea costurilor de masă la creşă/grădiniţă/internate şcolare, afterschool,
–   200 de BP şi 80 RTT informaţi, consiliaţi privind drepturile şi obligaţiile, dar şi cu privire la accesul la servicii publice (instituţii publice, ONG-uri de profil).

b) Grupul ţintă secundar format din: reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice locale din judeţele care fac parte din Regiunea 4 (ex. primării, Serviciile Judeţene pentru Imigrări, Agenţii Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Inspectorate Şcolare Judeţene, Case Judeţene de Asigurări de Sănătate, Servicii de Asistenţă Socială, Agenţii de Prestaţii Sociale etc.), comunităţile/asociaţiile de străini, mediatorii interculturali, organizaţiile care desfăşoară activităţi pentru/cu BP şi RTT, mediul privat, mass media şi societatea românească în general.

 

II. Profilul voluntarului

Implicarea activă în diverse activităţi şi evenimente, atât în rândul comunităţii majoritare româneşti, cât şi a comunităţilor de migranţi va conduce la surmontarea barierelor culturale şi lingvistice şi va facilita integrarea străinilor. Dialogul intercultural este esenţial pentru a asigura integrarea cu succes a migranţilor în societatea românească.

Astfel, dorim selectarea unei echipe de voluntari în cadrul proiectului SIM_CIS4, care va asista atât reprezentanţii comunităţilor de străini, cât şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România. Voluntarii vor acţiona drept liant între aceste grupuri, promovând dialogul şi cooperarea dintre acestea.
Voluntarii vor fi implicaţi în proiect până în luna iunie 2018.

Echipa de voluntari va fi formată din 10 persoane având vârste diferite, domenii de expertiză şi studii variate şi va fi coordonată de către membrii echipei de proiect, în funcţie de oraşul de reşedinţă.

Voluntarii vor fi implicaţi în următoarele:

 • Activităţi de identificare şi referire a beneficiarilor (beneficiari de protecţie internaţională şi resortisanți ai țărilor terțe)
 • Însoţirea beneficiarilor la diverse instituţii şi asistarea acestor cu situaţiile dificile care pot apărea
 • Organizarea sesiunilor de acomodare culturală
 • Organizarea evenimentelor socio-culturale şi activităţilor recreaţionale la care vor participa migranţii şi membrii comunităţilor locale
 • Participă la stabilirea unei reţele de voluntari din zona geografică acoperită prin proiect. De asemenea voluntarii vor participa la întâlnirile trimestriale, conferinţele regionale şi la raportarea către finanţator a progresului activităţilor desfăşurate prin proiect
 • Participarea la organizarea altor evenimente locale şi regionale
 • Sprijină echipa în implementarea activităţilor din proiect

Voluntarii vor putea susţine integrarea migranţilor şi sprijinirea organizării cursurilor de limba română, orientare culturală, şi realizarea activităţilor recreative.

Selecţia voluntarilor va fi urmată de semnarea contractelor de voluntariat cu ASSOC BAIA MARE.

Cum să aplici:

Pentru a aplica pentru această oportunitate vă rugăm sa ne transmiteti un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie care să conţină:

 • Justificarea motivului pentru care doreşti să te implicit ca voluntar în cadrul ASSOC BAIA MARE
 • Valoarea adăugată pe care o poţi aduce echipei proiectului şi care sunt aşteptările în ce priveşte această experienţă
 • Experienţa anterioară ca voluntar şi alte activităţi defăşurate din domeniul migraţiei
 • Limbi străine vorbite şi nivelul acestora

De asemenea scrisoarea de intenţie poate să încludă şi un exemplu despre cum va arăta contribuţia ta la atingerea obiectivelor proiectului.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție până la data de 15.10.2017 pe e-mail, la: oana.buie@assoc.ro, având drept subiect “Voluntari –SIM_CIS4

ASSOC BAIA MARE apreciază interesul acordat în a face parte din echipa proiectului SIM_CIS4.

Toate aplicaţiilor vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive.