2009-2011 POSDRU/70/6.2/S/40813 Hai să dăm mână cu mână, să pășim în viață împreună

By octombrie 27, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Durată
24 de luni, 24 septembrie 2009 – august 2011

Beneficiar
Asociația Tineri Intreprinzători „Concordia”, Sighetu Marmației

Parteneri
1. Association Multimedia Emploi, Franța
2. Asociația Centrul Regional de Inițiere și Servicii, Sighetu Marmației
3. Asociația Institutul pentru Politici Sociale, București
4. Asociația Femeilor Rome din România, București
5. Asociația Pentru Comunitate și Familie 2006, Constanța
6. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Baia Mare

Obiectiv general
Configurarea unui sistem de sprijin integrat pentru promovarea participării la viața socială și accesul pe piața muncii a tinerilor proveniți din instituțiile de plasament și a tinerilor cu dizabilități

Obiective specifice
– Sprijinirea și încurajarea persoanelor tinere provenite din Centrele de plasament și a celor cu dizabilități în descoperirea metodelor de a interacționa cu societatea, dezvoltarea responsabilității proprii și a unui stil de viață bine adaptat din punct de vedere social. Asistență și sprijin individual acordat tinerilor proveniți din cele două medii diferite – tineri din centrele de plasament și tineri din familii, dar cu dizabilități – aflați în situații de criză, instabilitate personală, perspective profesionale reduse
– Înființarea unui centru de formare profesională online. Acest centru va facilita accesul la educație a tinerilor din zonele rurale, dar nu numai. Dotarea centrului cu aparatură și accesorii PC speciale, adaptate nevoilor grupurilor cu dizabilități. Pregătire profesională
– Încurajarea și sprijinirea antreprenoriatului. Consiliere profesională, juridică și sprijin financiar acordat tinerilor cu spirit întreprinzător, în vederea demarării unei afaceri
– Crearea unei platforme pentru dialogul între tineri (persoane cu dizabilități și persoane provenite din Centrele de plasament) și între persoane fără “handicapuri fizice, morale sau sociale” – populația majoritară. Reducerea prejudecăților și a barierelor sociale, atât a populației cât și a angajatorilor
– Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piața muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale

Grup țintă
Grupuri vulnerabile: 593
Angajați: 53
Familii cu peste 2 copii: 416
Familii monoparentale: 412
Femei: 910
Manageri: 96
Persoane cu dizabilități: 933
Persoane de etnie romă: 560
Personal al administrației publice locale: 6
Personal al Centrelor de Incluziune Socială: 13
Personal al organizațiilor societății civile: 8
Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare: 12
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului: 390
Voluntari: 12