2011 Deprinderi și formare abilități de viață independentă

By octombrie 28, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Finanțare
Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public de Asistență Socială

Perioada de implementare
01/01/2011 – 31/12/2011

Grup țintă
30 de persoane cu dizabilități cu vârsta de peste 18 ani

Beneficiari
beneficiari direcți – persoane cu dizabilități
beneficiari indirecți – familiile acestora

Obiectiv general
creșterea gradului de incluziune socială și bunăstare a persoanelor adulte cu dizabilități precum și exersarea abilităților de viață, formarea educațional și social-comportamentală, prin accesul la servicii sociale care facilitează creșterea gradului de autonomie personală

Obiective specifice
– Exersarea abilităților de viață independent
– Realizarea unor programe adecvate nevoilor specifice fiecărei persoane în parte
– Socializarea persoanelor cu dizabilități, prin desfășurarea de activități specifice
– Schimbarea mentalității și atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități
– Promovarea egalității de șanse

Activități
de tip educațional, recuperare, reabilitare, recreere și socializare, consiliere socială și psihologică, reinserție socială, în regim de zi