2015-03-02 POSDRU 146189 Anunţ selecţie manageri SES