Instanțele de judecată din România sunt asaltate cu litigii, ceea ce îngreunează procesul civil. Până la obținerea unei sentințe finale, un justițiabil poate aștepta câțiva ani și poate cheltui sume substanțiale. Alternativa constă în mediere, care este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite, dar și o soluție pentru degrevarea instanțelor.

Statisticile recente au indicat că la nivelul curților de apel, încărcătura medie pe judecător a crescut constant în ultimii 3 ani, la fel și la nivelul tribunalelor și judecătoriilor, numărul dosarelor ce trebuie soluționate de un magistrat într-un an fiind cuprins între 650 și chiar 2.300, potrivit Raportului privind starea justiției 2017 al Consiliului Superior al Magistraturii.

Pornind de la această realitate, ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Sud-Centru și Primăria Comunei Măciuca, și-a propus îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni, în special pentru grupuri vulnerabile, precum și îmbunătățirea calității serviciilor de suport, inclusiv asistență juridică.

Concret, cei trei parteneri derulează, începând cu data de 28 martie 2019, proiectul “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor” (Cod SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 2.333.420,69 lei, aceasta urmând să fie distribuită pentru activitățile programate să se desfășoare până în 27 martie 2021.

Pe durata proiectului vor avea loc întâlniri în comunitate și focus-grupuri, zonele vizate fiind Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia. De asemenea, se vor derula campanii regionale de informare, precum și cursuri de formare cu practicieni în domeniu. Scopul proiectul constă în creșterea nivelului de conștientizare, cunoștințe și implicare din partea cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile lor, ceea ce va avea ca rezultat un acces mai facil la procedurile judiciare prin servicii de mediere și consiliere, dar și un grad crescut al metodelor alternative de soluționare a litigiilor.

Contact proiect
Leș Mihaela Diana
Manager proiect
mihaela.les@assoc.ro

Despre ASSOC
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC s-a înființat în 1995, la Baia Mare, ca organizație dedicată susținerii persoanelor vulnerabile. În prezent, este printre cele mai active organizații naționale în domeniul economiei sociale și furnizării de servicii sociale. Reforma sistemelor sociale, inovaţia socială și dezvoltarea de proiecte sociale reprezintă coloana vertebrală a asociației, iar, cei peste 20 de ani de activitate, ne-au întărit convingerea că sustenabilitatea sistemului social depinde de promovarea economiei sociale, structurile de acest fel putând să ofere șanse reale persoanelor din grupurile vulnerabile și, totodată, să asigure independența financiară necesară unui parcurs fără sincope. În perioada 2011 – 2016, ASSOC a finalizat implementarea ca solicitant și partener a 18 proiecte din fonduri structurale europene și a înființat peste 70 de structuri de economie socială, care au dus la crearea de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile.

Despre ASSOC Sud-Centru
Funcționează ca filială a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială, organizațiile, dar și reprezentanții acestora derulând în trecut proiecte comune. Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor sociale și implementarea unor practici moderne în domeniu au transformat o prietenie într-o colaborare instituționalizată. În anul 2015, aceasta s-a înregistrat oficial ca asociație de sine stătătoare cu numele ASSOC Filiala Vâlcea, preluând ideile comune, acelea de a susține persoanele dezavantajate și a promova profesia de asistent social. Extinderea activităților din ultimii trei ani a dus la o nouă etapă de dezvoltare, iar din 2019 organizația a devenit ASSOC Sud-Centru.

Despre Primăria MĂCIUCA
Comuna Măciuca este o unitate administrativ teritorială din județul Vâlcea cu o populație de aproximativ 2.200 de locuitori distribuită în nouă sate aparținătoare: Bocșa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldărești, Oveselu, Popești, Ștefănești și Zăvoieni. Primăria și Consiliul Local Măciuca derulează o serie de proiecte cu finanțare din bugetul propriu, dar și din fonduri guvernamentale și europene. Cel mai important proiect, respectiv cea mai mare finanțare europeană este reprezentată de proiectul “Complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice” depus pe POR 2014-2020, a cărui implementare va asigura servicii sociale de îngrijire la domiciliu, centru de zi și cantina socială în comuna Măciuca.

Informații suplimentare:
Asociația ASSOC
Str. Rachetei, nr. 3
Baia Mare, 430204
www.assoc.ro