Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de închiriere spații pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților cu grupul țintă în cadrul Proiectului ,,Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive’’, contract de finanțare nr. 20934/29.12.2022, cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129, conform anunț nr. 651/15.02.2023.

OBIECTUL CONTRACTULUI îl constituie închiriere imobil (clădire sau parte din aceasta), necesar echipei de implementare pentru desfășurarea activităților cu grupul țintă, care să fie amplasat în Mun. Baia Mare, județul Maramureș, care să corespundă cerințelor minime formulate în specificațiile tehnice nr. 650/15.02.2023.

Spațiul va avea destinația de birouri pentru echipa de implementare și este necesar pentru buna desfășurare a activităților A1 – „Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă” și A2 „Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților” a proiectului.

Suprafața utilă – minim 165 mp – maxim 195 mp (birouri și dependințe).
Cerințele minime și caracteristicile de natură tehnică sunt menționate în specificațiile tehnice nr. 650/15.02.2023, atașate prezentului anunț.
CLASIFICARE CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile.

VALOAREA ESTIMATĂ: Valoarea totală maximă estimată pentru serviciile de închiriere spații pentru echipa de implementare în vederea desfășurării activităților cu grupul țintă este de 97.500 lei fără TVA, pentru o suprafață estimată de 195 mp, pe o durată de 10 luni.

DURATA CONTRACTULUI: o perioadă estimată de 10 luni.

PREZENTAREA OFERTEI: Oferta se va depune la sediul beneficiarului Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (secretariat), str. Lascăr Pană, nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș. Ofertele se pot trimite și prin curier cu plata suportată de către ofertant.
Oferta va fi transmisă/depusă pe suport hârtie conținând toată documentația, în plic sigilat.
Plicul va fi însoțit de Scrisoarea de înaintare, conform formularului 1.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 23.02.2023, ora 12.00.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 20.02.2023 ora 16.00.
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 21.02.2023 ora 16:00.
Clarificări pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

Documente anexate:
Anunț de participare la achiziția directa _Inchiriere spatii pt echipa de implementare
Specificații tehnice_Inchiriere spatii pt echipa de implementare
Modele formulare_Inchiriere spatii pt echipa de implementare