Anunt incheiere proiect

By octombrie 28, 2013 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

ASOCIAȚIA ASSOC BAIA MARE ȘI PHOENIX-SPERANŢA MEDIAȘ au încheiat la 30 septembrie 2013 proiectul cu titlul “Servicii sociale integrate şi formare vocaţională pentru persoane cu dizabilităţi”, implementat începând din octombrie 2010 cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”.
Solicitant în cadrul proiectului: ASSOC Baia Mare
Parteneri în proiect: Asociaţia Phoenix-Speranţa Mediaş – partener naţional; Adapt-Ability Olanda – partener transnaţional; Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – partener naţional.
Grupurile ţintă ale proiectului au fost constituite din persoane cu dizabilităţi, agenţi economici, specialişti (psihologi şi asistenţi sociali) de la nivel naţional şi societatea în general.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat cresterea accesului pe piata muncii pentru persoanele cu dizabilităţi, prin crearea unui cadru formal fundamentat stiintific de EVALUARE, ACTIVARE, ACREDITARE si ACCESIBILIZARE.
Rezultatele proiectului sunt:
– 2 Centre de evaluare și dezvoltare a bilităților pentru muncă, structuri în cadrul cărora sunt create 20 de locuri de muncă protejate pentru persoane cu dizabilități (10 la Mediaş în „Simplu şi Pur”- Producţie de săpun vegetal şi ambalaje pentru acesta, 10 la Baia Mare în Assoc Packing- Producţie de ambalaje din carton);
– Un kit de evaluare complexă a persoanelor cu dizabilităţi: CASPER distribuit la 50 de structuri de evaluare a persoanelor cu dizabilități în țară ( publice și private);
– 106 specialişti din Serviciile de Evaluare Complexă de la nivel naţional calificaţi profesional ca „Specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi”;
– Două Centre de Resurse (în cadrul Asociaţiei Phoenix Speranţa şi Asociaţiei solicitante) destinate persoanelor cu dizabilităţi, angajatorilor, specialiştilor;
– 28 persoane cu dizabilităţi angajate pe piaţa liberă a muncii;
– 40 persoane cu dizabilităţi calificate profesional;
– O campanie naţională de sensibilizare a agenţilor economici, autorităţilor şi comunităţii în general „Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi”, cu manifestări şi evenimente în fiecare reşedinţă de judeţ din ţară;
– Elaborarea şi înaintarea unei propuneri de modificare legislativă privind persoanele cu dizabilităţi –cu accent pe evluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități;
– 80 de ore de informare şi consultanţă tehnică a agenţilor economici din Mediaş;
– 40 de manageri înscrişi în grupul ţintă al proiectului.