CONVOCATOR

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ASSOC, cu sediul în localitatea Baia Mare, B-dul Unirii nr.28, județ Maramureș, cod postal 430232,înregistrată în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, prin Sentința civilă nr.163 din 13.11.1995, a Tribunalului Maramureș, cod fiscal nr. 7930701, reprezentată de d-nul Florian-Valeriu Sălăjeanu, în calitate de PREȘEDINTE.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv și al statutului Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC, în baza hotărârii consiliului director, convoacă:

 

ADUNAREA GENERALĂ

a membrilor ” ASSOC”

la data de 4.11.2013, ora 15.00, la sediul ASSOC din loc. Baia Mare, B-dul Unirii, nr.28, Jud.Maramureș cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

1. Citirea agendei

2. Nominalizări și alegeri privind Consiliul Director – organ executiv al ASSOC, conform art.13 lit.I din statut

3. Propuneri referitoare la noi membrii ASSOC/retrageri/revocări

4. Propuneri privind: desemnarea reprezentantului salariaților al ASSOC/modificări necesare în Regulamentul intern

5. Diverse probleme organizatorice (înființarea de noi filiale,achitarea cotizației lunare de către membrii ASSOC, discuții privind proiecte noi, finalizarea proiectelor vechi, etc.)

6. Prezentarea raportului de activitate și financiar pe anul în curs

7. Hotărâre finală

Adunarea Generală se consideră statutar constituită cu numărul de membri prezenți.
Vă rugăm confirmați prezența pentru a ne pregăti din punct de vedere organizatoric.
În caz de absență, membrul absent poate delega atribuția sa altui membru.

Informații suplimentare și confirmări:
Persoana de contact: Bianca Pricop Sălăgean tel.: 0748 883961, email: bianca.pricop@assoc.ro

Data 01.10.2013