Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de formare profesională – program formare calificare 360 ore în domeniul „lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn” în cadrul Proiectului „Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive”, contract de finanțare nr. 20934/29.12.2022, cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129, conform anunț nr. 369/01.02.2023.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestare servicii de formare profesională – program formare calificare 360 ore în domeniul „lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn” în cadrul proiectului „Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive”, Cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129, conform cerințelor formulate în Specificațiile tehnice nr. 368/01.02.2023, anexate prezentei.

CLASIFICARE CPV
80530000-8 – Servicii de formare profesională

VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a achiziției: 267.448 lei fără TVA. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți certificați.

PREZENTAREA OFERTEI
Oferta se va depune la sediul beneficiarului, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (secretariat), str. Lascăr Pană nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș. Ofertele se pot trimite și prin curier cu plata suportată de către ofertant.
Oferta va fi transmisă/depusă pe suport hârtie conținând toată documentația, în plic sigilat. Plicul va fi însoțit de „Scrisoarea de înaintare”, conform formularului 1.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 13.02.2023, ora 10.00.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 08.02.2023 ora 14.00.
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 09.02.2023 ora 14:00.
Clarificări pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

DOCUMENTE ANEXATE
Anunț de participare la achiziția direct FP_lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn
Specificații tehnice FP_ lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn
Modele formulare FP_ lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn