Asociația ASSOC Baia Mare s-a alăturat campaniei „Viața fără violență” al cărei scop este de a oferi protecție femeilor agresate de partenerii de viață sau alți membri ai familiei. Campania este derulată la nivel local de firma de securitate Sica Guard, iar femeile din Baia Mare supuse abuzurilor fizice pot beneficia de servicii gratuite de monitorizare și intervenție din partea acesteia. Un alt partener în acest proiect este SPAS Baia Mare.

Statisticile arată că în România o femeie este lovită la fiecare 30 de secunde, iar la fiecare 2 zile o femeie moare în urma bătăilor primite. Alarmante sunt și crimele recente, petrecute chiar în spații publice, ale căror victime au fost femei fără apărare care au cerut ordine de restricții împotriva soților sau iubiților dar pe care nu a avut cine să le apere.

Partenerii campaniei și-au propus să prevină drame de acest fel în Baia Mare, zonă pentru care asigură servicii de securitate. Prin alăturarea la campanie, aceștia mai vor să sensibilizeze comunitatea locală față de o realitare crudă despre care se vorbește prea puțin: aceea a violenței în familie.

Începând din martie 2018, se asigură supraveghere electronică victimelor violenței domestice care solicită acest tip de servicii. Practic, Sica Guard va avea sisteme de panică în casele băimărencelor care reclamă abuzuri în familie, iar în caz de alertă va interveni prin agenții specializați la fel ca în orice situații de risc.

Serviciile de monitorizare și intervenție sunt disponibile gratuit pe o perioadă de 12 luni și se acordă în baza unui contract, cu respectarea confidențialității informațiilor ce vor fi furnizate de către femeile care solicită protecția specializată. Sistemele de alarmare în caz de panică vor fi predate beneficiarelor în custodie, pe durata serviciului.

Campania „Viața fără violență” a fost inițiată de către BGS, iar acum este susținută în Baia Mare de firma Sica Guard. Partenerii campaniei locale antiviolență domestică sunt Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) Baia Mare și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare are un serviciu social licențiat dedicat părinților și copiilor cu probleme, Centrul Viața. Psihologii și asistenții sociali care activează în cadrul acestuia oferă informare și consiliere psiologică individuală și de familie în vederea depășirii situațiilor de criză.

Centrul poate avea însă și rol de perevenție, pentru că specialiștii sunt pregătiți să acorde consiliere părinților și în caz de divorț, conflicte intrafamiliale sau alte situații care pun în pericol dezvoltarea copiilor și/sau care pot genera probleme și mai grave. ASSOC poate oferi servicii de prevenție, preocuparea reprezentanților acestuia fiind de a face terapie pentru funcționarea psihosocială optimă a familiei. Centrul Viața se află în sediul ASSOC Baia Mare, strada Rachetei nr. 3, iar persoana de contact este psihologul Melinda Hotea (0742 885 703).

Inițiator:
Sica Guard Baia Mare este o societate specializată în servicii de protecţie şi gardă, atestată şi licenţiată de organele abilitate ale statului în conformitate cu ultimele reglemetări europene aflate în vigoare. Astfel, dispeceratul societăţii dispune de cele mai noi tehnologii din domeniu în ceea ce priveşte asigurarea fluxului de date şi informaţii recepţionate de la beneficiar în timp real, comunicarea rapidă dintre dispeceri, beneficiari şi echipaje de intervenţie, asigurarea protecţiei datelor şi informaţiilor confidenţiale la un grad maxim de securitate, sistemele de confirmare şi control a timpilor de intervenţie. Informații suplimentare despre campanie se pot obține telefonic, la numărul 0786 16 69 99.

Partener:
Serviciul Public Asistență Socială (SPAS) Baia Mare sprijină persoanele victime ale violenței prin servicii primare și specializate, printre care se regăsește și cel de găzduire temporară pe o perioadă cuprinsă între 7- 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la maxim 6 luni. De asemenea, instituția publică aflată în subordinea municipalității oferă sprijin în realizarea unor demersuri cu caracter juridic (plângeri penale pentru lovire/ violență în familie; acțiuni în instanță privind divorțul, exercitarea autorității părintești, obținerea unui ordin de protecție etc.) Serviciile pot fi accesate apelând telefonic numărul 0262-708453 sau depunând o solicitare la sediul SPAS Baia Mare, str. Dacia nr. 1.

Condiții de înscriere în programul de protecție:
Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victimele trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente:
– copie Carte de Identitate;
– certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro;
– dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților;
– Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat Sica Guard (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);
– Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă și agresorul nu deține în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat;
– Dovada (Ordinul de protecție conform art. 23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat;
– În situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat Sica Guard nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.