Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC a obținut statutul de utilitate publică

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (Asociația ASSOC), acreditată ca furnizor de servicii sociale pentru o gamă variată de beneficiari (copii, tineri, părinți, persoane cu dizabilități, persoanelor vârstnice) a obținuț statutul de utilitate publică. 

Organizația neguvernamentală derulează activităţi de interes public și în domeniul ocupării și de economie socială, fiind un promotor al economiei sociale încă din anul 2010, când s-au înființat primele întreprinderi sociale. Începând cu anul 2015, Asociația ASSOC a înființat 72 de structuri antreprenoriale, care au generat peste 300 de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile. 

Persoanele aflate în grija Asociației ASSOC beneficiază de servicii de informare, îndrumare, suport, îngrijire și supraveghere, suport emoțional și consiliere psihologică pentru copii și familie, terapie ocupațională, recuperare, socializare și petrecere a timpului liber, consiliere socială pentru părinți, suport material.   

Prin serviciile acordate, Asociația ASSOC a contribuit la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor, construirea unei echipe de profesionişti care colaborează cu specialişti din domenii conexe pentru asigurarea unei intervenţii eficiente, crearea unui model de bună practică în cazul serviciilor oferite prin cantina socială, dar şi în cazul serviciilor pentru adulţi cu dizabilități, persoane vârstnice, pentru copii și tineri, finalizarea unor colaborări pentru dezvoltarea și susținerea propriilor servicii sociale, cât și a partenerilor din județele Maramureș, Sălaj și Suceava și susţinerea persoanelor/familiilor cu venituri reduse pentru a se reintegra în societate.