Campanii de informare, educatie juridica si constientizare

By iulie 1, 2019 Assoc Sud-Centru

In cadrul proiectului „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor„, derulat de ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC  (Solicitant) in parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU (Partener 1)  si COMUNA MĂCIUCA (Partener 2), in luna iunie 2019, au fost organizate urmatoarele evenimente:

in localitatea Săliște, judetul Sibiu, in data de 20.06.2019, interval orar 10.00-14.00 s-a desfasurat intalnire in comunitate si fosus grup pentru campania de Tip 1 de informare, educatie juridica si constientizare, cu un numar de 7 participanti.

in localitatea Tălmaciu, judetul Sibiu, in data de 06.2019, interval orar 10.00-14.00 s-a desfasurat intalnire in comunitate si fosus grup pentru campania de Tip 1 de informare, educatie juridica si constientizare, cu un numar de 8 participanti.

 

Temele dezbatute:

 

  1. Drepturile copiilor

S-a prezentat si s-a dezbatut fiecare drept al copilului stipulat în Convenția pentru Drepturile Copiiilor. Am realizat un joc în care am folosit cartoane colorate, foi A3, foarfeci si lipici. Copii au desenat conturul mâinii lor pe cartonul colorat, apoi au decupat mâinile și fiecare a scris dreptul pe care îl consideră cel mai important. Printre cele mai des întâlnite drepturi menționate de copii au fost dreptul la familie, dreptul la educație și dreptul la informație. La final am lipit toate mâinile cu drepturile și am realizat un colaj care a rămas școlii.

  1. Drepturile elevilor

Au fost prezentate drepturile elevilor conform actelor normative in vigoare. Unele drepturi le erau cunoscute copiilor de la orele de educație civică. S-a accesat siteul Ministerul Educației.

  1. Violenta infantile , bulling si cyberbulling

S-au prezentat prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie. S-a discutat despre faptul că violența poate îmbrăca mai multe forme. S-a vorbit și s-au dat exemple concrete de violență întâlnită în rândul copiilor. S-a prezentat și diferența între violență și bulling și s-a discutat despre situații concrete. Ciberbullingul a fost tema interesantă pentru copii. S-a discutat despre instituțiile abilitate să intervină în aceste situații.

Au fost accesate informativ site-ul DGASPC Sibiu dar și al asociațiilor locale cu atribuții în domeniul prevenirii violenței domestic: ALEG, Asociația Femeilor din Sibiu și Crucea Roșie Sibiu.

In randul participantilor la evenimente  s-au diseminat materiale informative cu temele prezentate in cadrul evenimentelor, prin inmanare directa.

 

Concluzii:

Participanții la evenimente au fost copii cu vârste cuprine între 10 -14 ani și au fost extrem de interesați de temele dezbătute, au adresat întrebări, au discutat între ei. Dinamica grupului a fost una constructivă și și-au manfiestat recunoștința de a fi fost parte din acest proiect.

III. in localitatea Rm. Valcea, judetul Valcea, in data de 25.06.2019, interval orar 10.00-14.00  s-a desfasurat intalnire in comunitate si fosus grup pentru campania de Tip 1 de informare, educatie juridica si constientizare, cu un numar de 6 participanti.

  1. in localitatea Bunesti, judetul Valcea, in data de 26.06.2019, interval orar 10.00-14.00 s-a desfasurat intalnire in comunitate si fosus grup pentru campania de Tip 1 de informare, educatie juridica si constientizare, cu un numar de 6 participanti.

 

Temele dezbatute:

  1. Drepturile cetateanului roman

S-a prezentat si s-a dezbatut fiecare drept al cetateanului roman garantat prin Constitutia Romaniei.

  1. Drepturile femeilor

Au fost prezentate drepturile femeilor conform actelor normative in vigoare: Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse între femei si barbati, republicata; Ordonanta de Urgenta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Codul Penal; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;Hotarârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

A fost accesat informativ Site-ul Ministerului Sanatatii si Site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

  1. Violenta in familie

S-au prezentat prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie. Au fost transpuse informatii privind formele violentei in familie, instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum si serviciile oferite de catre unitățiile pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

Au fost accesate informativ site-ul Agentiei Natioanale pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati; site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

In randul participantilor la evenimente  s-au diseminat materiale informative cu temele prezentate in cadrul evenimentelor, prin inmanare directa.

 

Concluzii:

In urma evenimentul desfasurat, participantele si-au exprimat multumirea, au spus ca in urma informatiilor primite isi cunosc drepturile si ca o sa foloseasca la randul lor in educarea copiilor lor, materialele informative diseminate  constituind un real interes.

De asemenea au mentionat faptul ca evenimentul derulat le-a motivat sa fie mai atente si mai curajoase in ceea ce priveste solicitarea drepturilor lor in societate.

Totodata, au specificat ca isi mai doresc astfel de evenimente, cu tematica care le foloseasca in in viata de zi cu zi.

 

Proiectul va integra principiile orizontale privind egalitatea de șanse și nediscriminare și dezvoltare durabilă pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului.

Grupul de participanți la activități va avea o componentă de gen echilibrată din punct de vedere al dimensiunii de gen, apartenență etnică, religie, dizabilitate etc.

Prin proiect se respectă principiile de dezvoltare durabilă care urmăresc dezvoltarea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.