Comunicat de presa

By iulie 26, 2013 decembrie 8th, 2015 Comunicate de presă

Baia Mare, 31.07.2013

COMUNICAT DE PRESĂ

CONFERINŢA REGIONALĂ “ ECONOMIA SOCIALĂ: exemple și bune practici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități

Miercuri, 31 iulie 2013, începând cu ora 10.30, va avea loc, la Baia Mare, CONFERINŢA REGIONALĂ “ECONOMIA SOCIALĂ: exemple și bune practici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități”, în cadrul proiectului RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană”. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) – Investeste în oameni!, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; Axa prioritară: 6 – “Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie: 6.1 – “Dezvoltarea economiei sociale”. Conferinţa se va desfăşura în incinta Hotelului Mara – Sala Polivalenta, Baia Mare.

Proiectul RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” este implementat de către Federaţia ONPHR – Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, în parteneriat cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC; NCDP – CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI din Grecia; Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională” – CREFOP şi SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL.


“Toate proiectele
iniţiate şi implementate de Federaţia ONPHR, încă de la înfiinţarea sa, au avut în vedere nevoile reale pe care le au persoanele cu dizabilităţi şi organizaţiile acestora. Proiectul RESCUE – Înființarea unei Rețele de Economie Socială destinata integrarii profesionale a persoanelor cu dizabilitati, pornind de la experiente si bune practici in Uniunea Europeana – şi-a propus să rezolve două nevoi stringente: accesul la formare al persoanelor cu dizabilităţi, în vederea creşterii competivităţii acestora şi, ca rezultat al acestui proces, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a sustine si incuraja integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, în cadrul proiectului am dezvoltat o serie de servicii suport: de orientare, consiliere, mediere şi sprijin pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi. În tot acest proces, avem alături de noi parteneri importanţi, autorităţi şi instituţii publice, firme şi companii care doresc să angajeze persoane cu dizabilităţi şi care sunt conştiente de potenţialul acestora. Chiar dacă problema integrării persoanelor cu dizabilităţi, atât în sfera socială, cât şi în cea profesională, este încă nerezolvată în România, mă refer aici atât la legislaţie, în special la aplicarea ei, dar şi la mentalităţi şi unele atitudini discriminatorii ce încă ne pun în dificultate, sunt încrezător în legătură cu faptul că astfel de proiecte, cum este şi Reţeaua de Economie Socială, vor produce o schimbare în bine în viaţa persoanelor cu dizabilităţi”, a declarat Francisc Simon, preşedintele Federaţiei ONPHR.

Am urmărit, până în prezent, reunirea, într-un cadru mai puţin formal, pentru a facilita reunirea şi schimbul de opinii între persoanele care fac parte din grupul ţintă al proiectului, respectiv cursanţi, formatori, reprezentanţi ai ONG-urilor, potenţiali angajatori şi, nu în ultimul rând, reprezentanţi ai autorităţilor, în vederea discutării celor mai importante probleme legate de economia socială şi de posibilităţile reale pe care persoanele cu dizabilităţi le au pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă.

Realizările noastre de până acum sunt încurajatoare, dacă ne gândim că în urma acestui proiect au fost selectate, evaluate şi sunt în curs de formare, în vederea plasării pe piaţa muncii 200 de persoane cu dizabilităţi, în domeniile call-center, IT şi antreprenoriat.

Tot în cadrul proiectului a fost elaborat un RAPORT DE ANALIZĂ privind piaţa forţei de muncă şi angajarea persoanelor cu dizabilităţi, analiza caracteristicilor regionale privind potenţialul de angajare şi recomandările care să răspundă problemelor identificate.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost derulate cinci campanii de conştientizare privind mediatizarea rezultatelor analizei pentru angajaţi din 200 de firme, au fost formaţi 20 de specialişti în domeniul economiei sociale, s-a realizat formarea vocaţională pentru 200 de persoane cu dizabilităţi, au fost formaţi 12 specialişti, participanţi la vizitele de studiu, în vederea transferului de bune practici şi au fost înfiinţate trei birouri unice de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi, la Lugoj, Oradea şi Baia Mare. 2.200 de persoane cu dizabilităţi au fost informate cu privire la serviciile furnizate în cadrul proiectului şi asupra drepturilor pe care le au şi au fost distribuite 4.000 de materiale informative”, a declarat Bianca Beatrice Michi, director general EURO-LINK CONSULTANTS, organizator al evenimentului.

Seria prezentărilor din cadrul conferintei va fi deschisă de către domnul Florian Salajeanu, presedinte ASSOC, iar printre temele ce vor fi prezentate de către vorbitori se numără Economia socială, o premisă de integrare pe piața muncii, Formarea persoanelor cu dizabilități și provocările pe piața muncii şi Povești de succes: de la legislație, la practică. La finalul conferinţei, participanţii vor fi invitaţi la o dezbatere pe marginea tuturor temelor prezentate.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” este consolidarea cooperativelor şi iniţiativelor active în domeniu, în vederea dezvoltării mecanismelor şi instrumentelor necesare sprijinirii persoanele cu dizabilităţi, prin măsuri specifice integrării/reintegrării pe piaţa muncii.

Prin implementarea proiectului RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” se oferă oportunităţi reale de tranziţie pentru a sprijini accesul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii şi nu doar în atelierele protejate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului RESCUE – Înfiinţarea unei Reţele de Economie Socială destinată integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, pornind de la experienţe şi bune practici în Uniunea Europeană” sunt: Creşterea nivelului de cunoaştere a pieţei muncii şi a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi prin analize şi studii specifice; Creşterea nivelului de informare şi conştietizare a grupului ţintă, cu privire la conceptul şi beneficiile economiei sociale (ES) pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi; Înfiinţarea Centrului de Resurse în Economia Socială, în vederea susţinerii dezvoltării Reţelei de Economie Socială; Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor resursei umane implicate în susţinerea reţelei de economie socială (specialişti, manageri şi formatori în economia socială); Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor specifice de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 6, prin crearea R.E.S. (Reţeaua de Economie Socială) de cooperative sociale şi servicii adaptate de angajare în muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin intermediul acestor servicii şi activităţi de analiză, conştientizare şi instruire privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse, proiectul creează şi oferă mijloacele necesare pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive.

Prin intermediul parteneriatului transnaţional cu organizaţii cu vastă experienţă în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi am transferat în România cunoştinţele şi bunele practici necesare creşterii capacităţii specialiştilor serviciilor de economie socială înfiinţate prin acest proiect.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 0748.148.708; 0735.906.527 (Anca Scarlat).

AGENDA

Conferință regională ECONOMIA SOCIALĂ: exemple și bune practici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități

locație – Hotel Mara, Sala Polivalentă

data – 31 iulie 2013

10.00 – 10.30: Înregistrarea participanților

10.30 – 10.40: Deschiderea conferinți, Florian Sălăjeanu, președinte ASSOC

10.40 – 11.30: Prezentări

1. Prezentarea proiectului, Silvia Ursu, expert informare și publicitate (ONPHR)

2. Economia socială, o premisa de integrare pe piața muncii, Mimis Ravanis, expert comunicare ( Eurolink)

3. Biroul Unic- servicii suport pentru persoanele cu dizabilități, Oana Buie, coordonator Birou Unic Baia Mare (ASSOC)

11.30 – 11.45: Pauza de cafea

11.45 – 13.00: Prezentări

4. Formarea persoanelor cu dizabilități si provocările pe piața muncii- Valentina Alexandrescu, expert formare profesională (CREFOP)

5. Povești de succes: de la legislație, la practica, Cristian Anghel, expert implementare (ASSOC)

13.00- 13.30 Dezbatere

14.00 Prânz la Restaurantul Social & Catering ASSOC, B-dul Unirii nr. 28

DSC02179DSC02181IMG_0374IMG_0493IMG_0853