Comunicat de presa

By iulie 2, 2013 decembrie 8th, 2015 Comunicate de presă

Comunicat de presa

Baia Mare

02.07.2013

 

 

În data de 27.06.2013 Asociația Profesională de Asistentă Socială ASSOC partener în proiect cu Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Arad, a lansat Centrul de Incluziune Socială în localitatea Arad.

Centrul de Incluziune Sociala a fost înființat în cadrul proiectului ”Egalitate de șanse la o viață împlinită”, contract POSDRU/115/6.2/G/123593, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 – “Investește în oameni!”

La acest eveniment au fost prezenți peste 100 de participanți din județele Maramureș, Arad, Timișoara și Hunedoara.

Centrul de Incluziune Socială urmărește îmbunătățirea accesului și a participării pe piața muncii a persoanelor de etnie romă, prin dezvoltarea unui program integrat de servicii specializate și comunitare în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizarii, discriminării şi riscului de sărăcie.

Ca și obiectiv specific se are în vedere dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a conceptului de incluziune socială a persoanelor rome aflate în risc de excluziune socială, inclusiv prin implicarea activă a grupului ținta, profesioniștilor care furnizează servicii sociale în comunitate și a angajatorilor.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii pentru 380 persoane de etnie romă, aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.

Grupul ținta este format din 380 persoane de etnie romă, din care 215 vor participa la un program integrat de ocupare, format din programe de informare și consiliere individuală/grup, calificare, pentru dezvoltarea unor deprinderi necesare ocupării pe piața muncii.

Beneficiarii vor fi recrutați din penitenciare și din comunitățile locale în care se desfășoară proiectul (Arad, Timiș și Hunedoara).

 

Cu stimă,

Președinte ASSOC Baia Mare

Florian Sălăjeanu

 

comunicat de presa dupa eveniment

DSC_0024 (Copy) DSC_0021 (Copy) DSC_0002 (Copy)