COMUNICAT – începere implementare proiect – „Integrarea – soluție a modernizării comunității”

By octombrie 9, 2017 octombrie 10th, 2017 Comunicate de presă

COMUNICAT
începere implementare proiect
“Integrarea – soluție a modernizării comunității”

Asociația Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, în calitate de beneficiar, anunță semnarea in luna septembrie 2017 a contractului de finanțare pentru proiectul POCU/18/4/1/101977 cu titlul “Integrarea – soluție a modernizării comunității”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Valoare totală a contractului de finanțare este de 24.304.193,98 lei.
Parteneriatul în care se va implementa pe perioada celor 36 de luni proiectul este format din organizații cu experiență în activități educaționale de tip „A doua șansă”, în formare profesională, în informare, consiliere și inserție pe piața muncii, în formare și consultanță în antreprenoriat, în asistență socială și medicală, în activități de îmbunătațire a condițiilor de locuire, în domeniul acordării de asistență juridică și reglementări acte, respectiv în activități de combatere a discriminării și promovării multiculturalismului. Obiectivul general al proiectului este promovarea unui pachet de intervenții integrate cu scopul incluziunii sociale, cresterii capacității de ocupare și reducerii riscului de sărăcie a grupului țintă format din 552 de persoane, din comunitatea Finteușu Mic, comuna Satulung, județul Maramureș. Măsurile integrate ale proiectului sunt asigurate prin:
• servicii de învățământ gimnazial ”A doua Șansă” pentru 75 de persoane;
• servicii de formare profesională continuă pentru 240 de persoane, din care minim 180 persoane vor dobandi o calificare la incetarea calitatii de participant;
• servicii de informare pentru 276 de persoane, de consiliere pentru 276 de persoane și de inserție pe piața muncii internă pentru 75 de persoane;
• servicii de formare în antreprenoriat pentru 30 persoane, în vederea ocupării pe cont-propriu și consultanță în dezvoltarea de activități independente care să genereze venituri pentru un număr de până la 15 persoane;
• servicii sociale și medicale pentru 552 de beneficiari cu scopul de a preveni separarea sau abuzul copilului de familie, a dezvolta competențele parentale, a respecta drepturile persoanelor cu dizabilități și ale vârstnicilor;
• intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit pentru 260 de gospodării ale grupului țintă;
• intervenții în domeniul acordării de asistență juridică și reglementări acte pentru 260 gospodării ale grupului țintă;
• intervenții în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului pentru 552 de persoane.
Proiectul se va implementa pe parcursul a trei ani, în perioada 27.09.2017 – 26.09.2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.rowww.runv.ro.

Contact: Alexandru Șereghi, manager proiect ASSOC, email: alexandru.sereghi@assoc.ro