COMUNICAT – Întâlnire în comunitatea Finteușu Mic în cadrul proiectului “Integrarea – soluție a modernizării comunității”

By octombrie 17, 2017 Comunicate de presă

În data de 13.10.2017 am avut plăcerea de a ne întâlni cu membrii comunității din Finteușu Mic. Ne-am bucurat în primul rând de prezența comunității rome, în cadrul întâlnirii luând pe rând cuvântul persoane implicate în scrierea și implementarea proiectului precum managerul de proiect Alexandru Sereghi care a amintit pe scurt activitățile și măsurile integrate, primarul comunei Satulung domnul Vasile Mureșan care a indicat măsurile prin care se va reglementa situația juridică a terenurilor ocupate de către imobilele comunității rome respectiv măsurile cu privire la îmbunătățirea condițiilor de locuire, directorul Școlii Gimnaziale Finteușu Mic doamna Danciu Rodica care a prezentat programul ”A doua șansă” oferit prin proiect, lector universitar drd. Liviu Bozga care a menționat că tinerii prezenți au acum o șansă de a devenii antreprenori și nu în ultimul rând, președintele organizației noastre domnul Florian Sălăjeanu care a precizat obiectivele și rezultatele urmărite și a punctat importanța colaborării comunității cu membrii proiectului.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, are calitatea de beneficiar a contractului de finanțare POCU/18/4/1/101977 cu titlul “Integrarea – soluție a modernizării comunității”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiectul se implementează pe parcursul a trei ani, în perioada 27.09.2017 – 26.09.2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.rowww.runv.ro.

Contact: Alexandru Șereghi, manager proiect ASSOC, email: alexandru.sereghi@assoc.ro