Conferinta Seniori

By septembrie 21, 2012 decembrie 7th, 2015 Știri și evenimente

Îmbătrânire activă și servicii pentru seniori”

– Conferință Internațională organizată în cadrul

Anului European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii, Baia Mare

În perioada 26-28.09.2012, în Municipiul Baia Mare s-a desfășurat Conferinţa Îmbătrânire activă și servicii pentru seniori”, eveniment organizat în cadrul Anului European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii- 2012 de către Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asociația ASSOC.

Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea publicului privind contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii, dar şi implicarea factorilor de decizie în adoptarea măsurilor pentru favorizarea îmbătrânirii active şi întărirea solidarităţii între generaţii. Interesul pentru tematicile expuse a depășit cu mult așteptările organizatorilor, beneficiind de participarea a peste 250 de persoane.

Structurat pe trei secțiuni, evenimentul a dorit să acopere cât mai multe aspecte, de la susțineri științifice ale unor personalităţi de prestigiu din mediul academic, până la ateliere de discuții între principalii factori interesați în domeniul îmbătrânirii active, publici și privați, prilej favorabil schimbului de informaţii şi experiențe, și, nu în ultimul rând, o expoziție de echipamente medicale, materiale de îngrijire și servicii socio-medicale pentru vârstnici.

Conferința Internațională a fost deschisă de către d-na Mariana Câmpeanu- Ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale, d-nul Cătălin Cherecheș- Primar al Municipiului Baia Mare, d-nul Sorin Rednic- Prefect al Județului Maramureș, d-na Ileana Ciutan- Președinte al Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, d-nul Octav Bjoza- Ambasador al Anului Național al Îmbătrânirii Active și Solidarității între Generații, d-na Aliona Crețu- Consultant Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei- Republica Moldova, d-nul Marius Augustin Pop- Director Executiv al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, d-nul Teodor Ardelean- Director al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Maramureș și d-nul Florian Sălăjeanu- Președinte al Asociației ASSOC.

Secțiunea IConferința a beneficiat de participarea unor importanți lectori din Republica Moldova, dar și din Universitățile „Mihail Kogălniceanu” și „Petre Andrei” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca- Centrul Universitar Nord Baia Mare.

Printre principalele teme abordate s-au numărat politicile Uniunii Europene pentru susținerea îmbătrânirii active și solidarității între generații, sprijinul social și serviciile sociale pentru vârstnici- modele din România, Ungaria, Germania, Polonia, Franța, calitatea vieții și stiluri de viață la persoanele de vârsta a III-a, menținerea pe piața muncii și a sănătății persoanelor vârstnice. Totodată, s-au prezentat modele de îmbătrânire activă la vârstnicii din Municipiul Baia Mare- Corul Crizanteme al Asociației Caspev și din comunitatea tradițională rurală – Curtuiușu Mare. Acțiunile derulate au sensibilizat participanții din instituțiile și organizațiile cu competențe în domeniile ocupării forței de muncă, asistenței sociale și asistenței medicale cu privire la modalitățile de menținere a stării de sănătate şi statutului de membri activi, independenţi şi implicaţi ai societăţii, pe măsură ce îmbătrânim.

Secțiunea a II-a – Expoziția a beneficiat de participarea unor importanți expozanți din partea furnizorilor de produse, materiale de îngrijire și echipamente medicale, dar și de prezentări ale serviciilor socio-medicale pentru vârstnici ale instituţiilor de îngrijire a vârstnicilor, private şi publice, din România. Vizitatorii au putut să primească informații relevante privind asigurarea unui trai independent pentru persoanele vârstnice care întâmpină probleme de sănătate sau de incluziune socială. Totodată, standul expozițional a contribuit la creșterea vizibilității acțiunilor întreprinse în serviciile sociale pentru vârstnici.

Secțiunea a III-a – Atelier de discuții între furnizorii publici și privați de servicii socio-medicale pentru vârstnici a creat un cadru favorabil schimburilor de bune practici și diseminării unor informații relevante privind îmbătrânirea activă și a facilitat dialogul între reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, ai primăriilor și serviciilor publice de asistență socială din toată țara, ai organizațiilor nonguvernamentale și altor furnizori privați de servicii socio-medicale. Dezbaterile au contribuit la identificarea unor probleme cu care se confruntă diverși actori interesați din sistemul de asistență a persoanelor vârstnice, au generat idei de îmbunătățire a acestui sistem și propuneri privind politicile în domeniu, promovând o abordare integrată a serviciilor de ocupare pe piața muncii, de sănătate și de incluziune socială a persoanelor de vârsta a treia, dar și posibile parteneriate.

În concluzie, considerăm că evenimentul a reușit să promoveze cu succes obiectivele Anului European 2012: sensibilizarea publicului, schimbul de bune practici, încurajarea factorilor de decizie politică şi a părţilor implicate să ia măsuri care să faciliteze îmbătrânirea activă. Mulțumim tuturor invitaților și participanților și sperăm să vă avem alături și la alte evenimente în viitor!

Program Conferinta

Pliant Conferinta

Galerie foto

mai multe detalii pe www.conferintaseniori.ro