Comunicat de presa

By iunie 26, 2013 decembrie 8th, 2015 Comunicate de presă

Comunicat de presa

Baia Mare

25.06.2013

Începând cu data de 01 martie 2013 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, în parteneriat cu Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare, implementează proiectul cu titlul “Egalitate de șanse la o viață împlinită”, contract POSDRU/115/6.2/G/123593, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 – “Investește în oameni!”

Proiectul se înscrie în Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2 “Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, perioadă de implementare a proiectului este de 24 de luni, din martie 2013 până în februarie 2015.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii pentru 380 persoane de etnie romă, aflate în risc de marginalizare și excluziune socială.

Grupul ținta este format din 380 persoane de etnie romă, din care 215 vor participa la un program integrat de ocupare, format din programe de informare si consiliere individuala/grup, calificare, pentru dezvoltarea unor deprinderi necesare ocuparii pe piața muncii.

Beneficiarii vor fi recrutați din penitenciare si din comunitatile locale în care se desfășoara proiectul (Arad, Timis și Hunedoara).

În scopul atingerii obiectivului general, in data de 27.06.2013, orele 13:00, va avea loc deschiderea oficială a Centrului de Incluziune Socială în localitatea Arad.

Centrul de Incluziune Socială urmărește îmbunătățirea accesului si a participarii pe piața muncii a persoanelor de etnie romă, prin dezvoltarea unui program integrat de servicii specializate si comunitare în scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii, discriminării şi riscului de sărăcie.

Ca și obiectiv specific se are în vedere dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a conceptului de incluziune socială a persoanelor rome aflate în risc de excluziune socială, inclusiv prin implicarea activă a grupului ținta, profesioniștilor care furnizează servicii sociale în comunitate și a angajatorilor.

Cu stimă,

Președinte ASSOC Baia Mare

Florian Sălăjeanu

comunicat de presa cetru incluziune