„Drepturile cetatenilor” evenimente in cadrul campaniei de informare, educatie juridica si constientizare

By august 23, 2019 Assoc Sud-Centru

In luna august 2019, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, organizeaza evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”.

In data de 13 august 2019, in localitatea Stoenesti, judetul Valcea s-a desfasurat un eveniment in cadrul caruia s-au dezbatut „Drepturile cetatenilor” prin prezentarea urmatoarelor teme: Drepturile cetateanului roman, Drepturile femeilor si „Violenta in familie„. Au fost prezentate si dezbatute drepturile cetateanului roman garantate prin Constitutia Romaniei. Totodata, s-au prezentate drepturile femeilor conform actelor normative in vigoare: Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse între femei si barbati, republicata; Ordonanta de Urgenta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Codul Penal; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;Hotarârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

De asemenea, s-a accesat informativ Site-ul Ministerului Sanatatii si Site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

In cadrul aceluiasi eveniment, s-au prezentat prevederile legislatiei nationale privind combaterea violentei in familie si au fost transpuse informatii privind formele violentei in familie, instituțiile cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum si serviciile oferite de catre unitățiile pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Au fost accesate pentru informare: site-ul Agentiei Natioanale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati si site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Participantii au primit si informatii in domeniul principiilor orizontale. Temele abordate au fost: Egalitatea de sanse – combaterea discriminarii la locul de munca” si „Protectia biodiversitatii”.

In randul participantilor la evenimente s-au diseminat si materiale informative cu temele prezentate in cadrul evenimentelor, prin inmanare directa, iar pe langa acestea, fiecare participant la întâlnirea organizata a obținut certificat de participare.

In acelasi mod, in data de 28.08.2019 se va derula un eveniment in localitatea Mihaesti, judetul Valcea. Temele abordate vor fi: „Drepturile cetatenilor” prin prezentarea urmatoarelor teme: Drepturile cetateanului roman, Drepturile femeilor si „Violenta in familie„.

Pentru copii in localitatile Şura Mica şi Şura Mare din judetul Sibiu, datele de 27 si 29 august 2019 se organizeaza prezentări cu temele: „Drepturile Copiilor”, „Drepturile eleviilor și violența infantilă”, „Drepturile Copiilor și Accesul la Justiție”.

Grupul tinta vizat de proiect este compus din:

 • personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. judecatori, procurori, personal asimilat acestora, personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc. );
 • persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare o activitate juridică
 • specialiști în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar;
 • personal din autorități și instituții din cadrul administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar;
 • grupuri vulnerabile: vor fi avute în vedere prevederile din actele normative în care sunt definite o serie de termeni care vizează grupurile vulnerabile, implicit sau explicit, în relație cu incluziunea/excluziunea socială: persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane vulnerabile; cetățeni (în această categorie sunt incluși și elevi, studenți, cadre didactice). Grupul tinta vulnerabil va fi identificat dupa criteriile stabilite in legislatie, si anume: Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 cu modificări si completări ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.  383/2015, Legea nr.  292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.  68/2003 cu modificări si completări ulterioare, Legea nr.  116/2002, Legea nr.  129/1998. 

Nevoia la care proiectul isi propune sa raspunda a fost identificata prin realizarea unei analize premergatoare intocmirii proiectului de catre partenerii implicati, cu ocazia implementarii proiectelor sociale, cu actiune in regiunile vizate de proiect, Insa, cu ocazia analizei, s-a observat ca populatia vizata de proiect nu detine informatii despre acesta alternativa la instanta, ca urmare pt problemele cu care se confrunta apeleaza la instanta si nu la mediere ca metoda alternativa de solutionare a litigiilo. rNici practicienii nu sunt orientati catre alternativele la instanta, tocmai datorita cutumei.

Astfel, proiectul prin activitatiile propuse raspunde la nevoia de dezvoltare si diversificare a paletei de servicii de consiliere si asistenta juridica adecvate nevoilor cetatenilor, precum si la nevoia de garantare a accesului la justitie, iar masurile necesare sunt vizate de proiect:promovarea birourilor/serviciilor de consiliere juridica si informare a cetatenilor, accesibile inainte de a apela la instanta, precum si promovarea activitatii acestora, organizarea de campanii de informare, educare si constientizare a populatiei, in special a grupurilor vulnerabile, cu privire la dreptul la asistenta judiciara si modalitatile concrete de accesare a acestor servicii.

Nevoile/problemele grupului tinta identificate si solutii pt acestea:

Emanciparea juridica este esențiala pt capacitatea indivizilor de a cauta si a solicita remedii din partea sistemului de justițieA emancipa oamenii prin consolidarea capacitații lor de a solicita remedii judiciare poate avea un impact semnificativ asupra reducerii saraciei si asupra responsabilitații instituționale, in generalEmanciparea juridica ajuta la mobilizarea participarii persoanelor vulnerabile la procesele de elaborare si de luare a deciziilorLa randul sau, acestea ajuta la imbunatațirea capacitatii de reacție si a responsabilitatii in cadrul sistemului.

Simpla detinere a unui drept nu se transpune direct in capacitatea de a face uz de respectivul dreptCu toate ca tratatele interntionale şi legile nationale garanteaza o intreaga gama de drepturi ale omului, acest fapt nu garanteaza in sine capacitatea indivizilor de a-şi exercita drepturile respectiveInegalitatea in domeniul accesului la justitie reprezinta un fenomen social complex care rezulta din existenta, iar uneori imbinarea, inegalitatilor la nivel juridic, institutional, structural, socio-economic şi culturalAstfel de obstacole pot afecta accesul in toate stadiile infaptuirii justitiei.

Capacitatea persoanelor vulnerabile de a cauta remedii este afectata de o serie de factori care trebuie sa fie abordati intr-o maniera integrataO campanie de sensibilizare juridica ce nu ia in considerare constrangerile sistemului juridic oficial, dificultatea de a obține un raspuns instituțional, sau nesiguranța in care traiesc persoanele vulnerabile, ar putea avea in cel mai bun caz un efect foarte limitat

Obstacolele de la nivelul comunitatii sunt factorii imediati care impiedica indivizii sa-şi caute dreptatea, de aceea strategiile ar trebui sa vizeze abordarea acestor obstacole si consolidarea capacitaților la nivel comunitarExtinderea infrastructurii juridice pt persoanele vulnerabile este esențiala iar organizațiile neguvernamentale si grupurile organizate inc omunitati pot fi foarte eficiente in sprijinirea dezvoltarii infrastructurii juridice.

Constientizarea juridica este esențiala in cautarea infaptuirii justițieiPersoanele vulnerabili de multe ori nu fac uz de legi, drepturi si servicii publice, deoarece pur si simplu nu cunosc existenta lorGradul de constientizare juridica al unei persoane poate afecta percepția ei asupra legii si relevanța acesteia; de asemenea, influenteaza si deciziile ei privind oportunitatea şi modul de a-şi revendica drepturileAccesul la consiliere juridica si alte forme de asistența juridica poate creşte gradul de constientizare juridic a unei persoane si o pot ajuta sa ia decizii şi sa faca alegeri informate.

In situatia in care campaniile de sensibilizare juridica se opresc undeva la mijlocul distantei si nu ajung pana la nivel local si, respectiv, „la firul ierbii”, ele se vor afla in imposibilitatea de a atinge intreaga comunitate, in special pe cei mai vulnerabili membri ai eiAşadar, programele de sensibilizare ar trebui sa fie aplicate in mod consecvent si cu resurse suficiente, astfel incat sa ajunga la toate nivelurile comunitațiiChiar si atunci cand informațiile juridice sunt disponibile, ele pot fi inaccesibile din punct de vedere geografic sau economicDe asemenea, ele pot fi de neințeles pt persoanele sarace si vulnerabileDistanta geografica, saracia si analfabetismul ridica obstacole serioase in fata grupurilor vulnerabile.

Modalitatea in care proiectul contribuie la solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta:

 1. Prin realizarea unui studiu de evaluare si impact cu privire la tematica proiectului in randul factorilor interesati, in speta grupul tinta al proiectului, in comunitatile vizate de proiect, se urmareste solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta analizand nivelul de informare al populatiei, inclusiv grupurile vulnerabile, in ceea ce priveste:
  • prevederile noilor coduri,
  • drepturile cetatenilor, informatiile detinute de catre acestia privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea,
  • metodele alternative de solutionare a litigiilor (medierea, arbitrajul etc.)

Studiul va fi realizat in comunitatile vizate pe proiect, iar dupa publicare va fi diseminat in randul factorilor interesati din sistemul juridic, institutii publice locale si centrale, precum si cetatenilor interesati cu scopul de informare etc.

 1. Prin realizarea de campanii de informare, educatie juridica si constientizare se urmareste solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta, si anume:cresterea gradului de informare, educare si constientizare a populatiei cu privire la:prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea o atentie deosebita urmand a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.), promovarea si consolidarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor (medierea, arbitrajul etc.).
 2. Prin desfasurarea campaniei mentionata anterior, cat si prin completarea acestei actiuni cu dezvoltarea si diversificarea paletei de servicii de consiliere si asistenta juridica adecvate nevoilor cetateanului prin sprijinul sub forma de consiliere si asistenta juridica oferit cetatenilor/grupurilor vulnerabile in comunitatea partenera – primarie, se urmareste solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta.
 3. Prin derularea cursurilor de formare a practicienilor dreptului, se urmareste solutionarea problemelor identificate la nivelul grupului tinta, si anume:promovarea si consolidarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor prin actiuni de formare a practicienilor dreptuluiObiectul principal al cursului este prezentarea si analiza studiului de evaluare si impact cu privire la tematica proiectului in randul factorilor interesati, in speta practicienii dreptului, asigurand in acest fel informarea si constientizarea practicienilor dreptului asupra nevoilor reale ale popluatiei asupra domeniului vizat de proiect:degrevarea instantelor si parchetelor prin promovarea, a medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor, garantarea accesului la justitie a populatie, inclusiv a grupurilor vulnerabile si promovarea birourilor/serviciilor de consiliere juridica si informare a cetatenilor, accesibile inainte de a apela la instanta si promovarea activitatii acestora.

Proiectul integreaza principiile orizontale privind egalitatea de șanse, nediscriminare si dezvoltare durabilă.

Grupul de participanți la activități are o componentă echilibrată din punct de vedere al apartenenței etnice, religiei, genului, etc.

Egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila reprezinta premise pentru o crestere economica bazata pe inovare, incluziune sociala si sustenabilitate, cele doua principii fiind complementare.

Egalitatea de sanse sta la baza unui sistem social stabil si sustenabil, iar dezvoltarea durabila presupune asigurarea unui nivel decent de trai pentru generatia actuala, fara a neglija insa nevoile generatiilor urmatoare.

Proiectul se deruleaza in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 2.  Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente

Apel: POCA/219/2/3/ Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție și pentru promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor

O.S.2.3 Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Evenimentele se organizeaza in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, derulat de catre ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC in parteneriat cu ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU si COMUNA MĂCIUCA, se organizeaza evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”. Campania urmareste informarea cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetatenilor, promovarea informatiilor privind institutiile din sistemul judiciar si serviciile oferite de acestea, o atentie deosebita urmând a fi acordata grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunitati defavorizate etc.).

Imagini de la eveniment: