O veste foarte bună pentru persoanele cu dizabilități a apărut odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 94/2021. Actul normativ elimină o discriminare care a persitat în Legea pensiilor (263/2010) mai bine de 10 ani.

Deși exista o prevedere privind reducerea vârstei de pensionare a persoanelor cu dizabilități, aceasta îi lăsa pe dinafara pe cei care au dobândit handicapul ulterior asigurării privind pensiile. Doar în 2018 Curtea Constituțională a României s-a pronunțat pe acest subiect și a confirmat existența discriminării, dar până la eliminarea acesteia au mai trecut câțiva ani în defavoarea personalor cu dizabilități. Sintagma „preexistent calității de asigurat” din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarată neconstituțională de CCR.

Ordonanța de Urgență adoptată în 2021 a reușit să pună lucrurile în normal, astfel încât vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare și, totodată, a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap și nu doar cei cărora handicapul le-a apărut înainte de asigurarea privind pensiile.

Astfel, toate persoanele cu dizabilități angajate beneficiază, în funcție de încadrarea în gradul de handicap, de reducerea vârstei de pesnionare cu:
• 15 ani – situația asiguraților cu handicap grav, în cazul în care au realizat, în condițiile handicapului, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare;
• 10 ani – situația celor încadrați în gradul de handicap accentuat, dacă au realizat, în condițiile handicapului, cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare;
• 10 ani – în cazul celor încadrați în gradul de handicap mediu, dacă au realizat, în condițiile handicapului, stagiul complet de cotizare.

Mai mult, celor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiții de handicap li se acordă, potrivit ordonanței publicate, un stagiu potențial determinat ca diferență între stagiile de cotizare punctate supra și cele realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.

În prezent, în România, vârsta de pensionare este de 65 de ani în rândul bărbaților, respectiv de 63 de ani în rândul femeilor. Stagiul de cotizare complet, adică perioada în care o persoană a lucrat legal este, indiferent de sex, de 35 de ani.

Modificarea acestor norme legale reprezintă un pas important în vederea aducerii situației persoanelor cu dizabilități din România într-un cadru legal firesc, care să respecte drepturile acestei categorii.