Învățare prin joacă la Școala comunităţii Remetea Chioarului

By ianuarie 25, 2019Știri și evenimente

Copii din Remetea Chioarului, Posta, Berchez, Berchezoaia şi Remecioara au șansa să învețe prin joacă, fapt ce le-a schimbat în bine percepția despre școală.

Preșcolari și școlari ce frecventează unitățile de învățământ din centrul de comună și din satele aparținătoare au fost cooptați într-un proiect ce le-a fost dedicate și pe care ASSOC și-a propus să îl aplice și în alte comunități rurale defavorizate.

Acţiunile educative, extraşcolare sau psiho-sociale derulate prin proiectul “Școala Comunităţii Remetea Chioarului” au menirea să îi readucă pe copii în sălile de clasă ori să îi determine să nu abandoneze școala pe parcurs.

Specialiștii ASSOC încearcă să păstreze un echilibru între învăţare, joaca, descoperirea mediului înconjurător şi gestionarea propriilor emoţii. Fie că li se oferă sprijin specializat în rezolvarea temelor, educaţie remedială sau suport pentru performanţă, fie că participă la activitaţi extraşcolare, precum ateliere de îndemânare, muzică, artă sau lectură, copiii de la Remetea au oportunitatea să-şi dezvolte abilităţile de viaţă, să învețe lucruri noi, dar și să lege prietenii trainice.

Succesele nu se obțin ușor, iar psihologii și asistenții sociali din ASSOC care lucrează în comunitate se confruntă cu multe provocări. În primul rând, cei mici trebuie deprinși cu normele de igienă personală și de comportament în public, iar părinții acestora trebuie obișnuiți cu regulile de menţinere a sănătăţii şi de dezvoltare armonioasă în familie.

O atenție specială li se acordă și școlarilor care în acest an urmează să finalizeze cursurile gimnaziale. Cunoaşterea şi autocunoaşterea, emoţiile de bază şi însuşirea unor tehnici eficiente de transmitere sau stăpânire a propriilor emoţii au fost temele primelor întâlniri cu elevii clasei a VIII-a. Aceștia susţin module de dezvoltare personală pentru dobândirea încrederii în sine, pregatirea lor pentru viaţă si viitor, urmând ca până la finalul anului să beneficieze de sprijin pentru a face cele mai potrivite alegeri cu privire la propria carieră, compatibilizând resursele şi aspiraţiile personale cu oportunităţile existente.

Activitățile se derulează în cadrul proiectului „Școala comunității Remetea Chioarului” (ID 108161), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 6 – Educație și competențe.