Invitatie

By septembrie 4, 2013 decembrie 8th, 2015 Știri și evenimente

INVITAȚIE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în parteneriat cu Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, vă invită să luați parte la deschiderea oficială a proiectului “Fără discriminare pentru o viață împlinită”, POSDRU/120/6.2/G/124617, care va avea loc vineri, 6 septembrie 2013, începând cu ora 11.00 în muncipiul Baia Mare, la Consiliul Județean Maramureș, sala 110, str. Gh. Șincai, nr. 46.

Obiectiv genneral al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a 202 persoane de etnie romă aflate în risc de marginalizare și excluziune socială din 3 județe ale regiunii Nord-Vest.

Proiectul se adresează unui grup vulnerabil cu nevoi complexe persoan de etnie romă (202 pers) și altor categorii din GT eligibil (20 Manageri, 20 Personal al administrației publice locale, 30 Personal al organizațiilor societății civile, 10 Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare) relevanți pentru furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă. Ca urmare a complexității nevoilor, întreg grupul vulnerabil va partivipa la un program integrat de incluziune socială, centrat pe ocupare, format din programe de informare și consiliere individuală/grup, calificare, dezvoltare unor deprinderi, inclusiv în domeniul antreprenoriatului, necesare unei vieți active și împlinite.

La Conferința organizată cu prilejul lansării proiectului sunt invitați să participe toți partenerii sociali: instituții publice/private, ONG-uri, cetățeni interesați, reprezentanți ai mass- media.

Participarea dumneavoastră ne va onora în mod deosebit!

Cu stimă,

Nicolae BOITOR – Director general D.G.A.S.P.C. Maramureș

 

Pentru informații suplimentare persoană de contact:

Oprea Ramona – Organizator Specialist în protocol și ceremonial

tel: 0753421436; email: balc_ramonaveronica@yahoo.com

INVITATIE