Copii și dascăli din grădinițele și școlile aflate la Remetea, Remecioara, Berchez, Berchezoaia, Posta și Săpâia au regretat sincer finalul proiectului “Școala Comunității Remetea Chioarului”. În ultimii trei ani, cu toții au trăit experiențe plăcute alături de membrii echipei de proiect, care au reușit, în ciuda dificultăților întâmpinate, să schimbe în bine starea de spirit în comunitate, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Până în 2018, deznădejdea era dominantă în multe dintre casele de pe străzile lăturalnice ale comunei Remetea Chioarului. Familiile sărmane nu mai credeau în rezolvarea sau îndreptarea situației lor, iar copiii erau condamnați la repeterea experienței părinților. Într-un asemenea cllimat s-a instalat în zonă echipa proiectului “Școala Comunității Remetea Chioarului”, implementat de Asociația ASSOC în parteneriat cu Comuna Remetea Chioarului.

Obiectivul echipei a fost acela de reducere şi prevenire a abandonului şcolar şi de promovare a accesului egal la învăţămantul preşcolar, primar şi secundar pentru toţi copiii aparţinând zonei rurale Remetea Chioarului. A fost o muncă plină de satisfacții, din care n-au lipsit provocările. Unele dificultăți au fost legate de mentalitățile unora dintre familii, care au apreciat că școala e mai puțin importană, altele au fost cauzate de pandemie și restricțiile sociale impuse în perioada respectivă.

ASSOC, prin membrii echipei, și-a asumat însă responsabilitatea de a interveni în asistența socială și educația elevilor din comună, pentru a le asigura un traseu de viață firesc copiilor aflați în risc de abandon școlar, iar administrația a venit în completare cu resurse. În acest fel s-a concretizat reușita proiectului “Școala Comunității Remetea Chioarului”, care oficial s-a încheiat la finalul lunii martie 2023, dar care va continua și în perioada următoare, ținând cont de prieteniile care s-au format de-a lungul anilor.

Creșterea participării la învățământul preșcolar a copiilor din comunitatea rurală Remetea Chioarului și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparaținând comunității rurale Remetea Chioarului au fost două dintre obiectivele stabilite de membrii echipei de proiect, iar acestea s-au concretizat.

Din bilanțul prezentat la finalizarea proiectului a rezultat că 185 de antepreșcolari și școlari au fost incluși în programul de educație “Grădinița prietenoasă”, iar 230 de școlari din ciclul primar și gimnazial au fost incluși în programul “Școala prietenoasă”și “Școală după școală”.

Proiect: Școala comunității Remetea Chioarului
Contract: POCU/74/6/18/108161
Valoare: 3.036.830,65 lei | Data începerii: 27.04.2018 | Data finalizării: 26.03.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman