Solicitare de oferte

By octombrie 2, 2013 decembrie 8th, 2015 Achiziții publice

 

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE ROATA OLARULUI ELECTRICA

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentată prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al finanţării nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – în baza contractului de finanțare nr. 771/05.04.2013, doreşte achiziţionarea prin achiziție directă următoarele:

  • Roataolaruluielectricacu o greutate maximă de 60 kg – 1 bucată
  • Roataolaruluielectricacu o greutate maximă de 40 kg – 2 bucați

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul ASSOC Baia Mare str. B-dul Unirii, nr. 28, între orele: 10.00 – 15.00 sau se poate solicita pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro.

Calendarul procedurii de atribuire

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

03.10.2013

site Achizitor + ziar local

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor

07.10.2013

Ora 16.00

La Registratura

Achizitorului, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

08.10.2013

Ora 16.00

Site achizitor şi prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

11.10.2013

Ora 12.00

Sediul Achizitor

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

11.10.2013

Ora 14.00

Sediul Achizitor

 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare în scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro – persoană de contact Les Andrei.