Solicitare de oferte

By octombrie 2, 2013 decembrie 8th, 2015 Achiziții publice

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE MOBILIER (SCAUNE, MESE, DULAP)

În atenția operatorilor economici interesați:

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, reprezentată prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al finanţării nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – în baza contractului de finanțare nr. 771/05.04.2013, doreşte achiziţionarea următoarelor produse prin achiziție directă, și anume:

 

Nr. Crt

Denumireproduse

U.M.

Cantitate

Valoare

estimatafara TVA

1.

Scaunecuspatar

Buc.

35

1270,16

2.

Masa (dimensiuni 1,70×1.00)m

Buc.

2

725,81

3.

Mobila–dulap (dimensiuni 2,00×4.00)m

Buc.

1

1451,61

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.

 

Calendarul procedurii de atribuire

DATA

ORA1)

LOCAŢIA

Data de publicare a anunţului publicitar

02.10.2013

site Achizitor

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor

04.10.2013

16.00

La Registratura

Achizitorului, prin

fax sau e-mail

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări de către Achizitor

07.10.2013

16.00

Site achizitor şi prin fax cu confirmarea primirii, celui ce a solicitat clarificarea.

Termen limită de depunere a ofertelor

09.10.2013

12.00

Sediul Achizitor

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

09.10.2013

14.00

Sediul Achizitor

 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare în scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro – persoană de contact Les Andrei.