Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de formare profesională în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunitatii prin măsuri integrate”, cod SMIS 2014+: 139979, conform anunt nr. 5201/15.12.2021 atașat.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestarea de servicii de formare profesională:

Curs inițiere – Competențe informatice/Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, pentru realizarea activităților și atingerea rezultatelor în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunitatii prin măsuri integrate”, cod SMIS 2014+: 139979, conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini, anexat prezentei.

CLASIFICARE CPV
80530000-8 – Servicii de formare profesională

VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a achiziției: 107.100,00 lei fără TVA

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Oferta se va transmite pe adresa de email assoc@assoc.ro (însoțită de toate documentele prevăzute în prezentul anunț) sau se va depune la sediul autorității contractante ASSOC, str. Lascăr Pană (fostă Rachetei) nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș, însoțită de scrisoare de înaintare (Formular 5).
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22.12.2021, ora 14.00.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 20.12.2021 ora 14.00.
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 21.12.2021 ora 14:00.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro

DOCUMENTE ANEXATE pentru descărcare