Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, în parteneriat cu Asociația ASSOC, SC DSM – Calificare și Management SRL și SC CASETIM SRL, derulează în Regiunile Nord Vest, Centru și Vest proiectul „ACTIVAREA POTENȚIALULUI TINERILOR NEETs”, Cod proiect: POCU/909/2/4/150876.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2. Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Operațiunea compozită: O.S.2.1.: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs și O.S.2.2.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Proiectul are o valoare totală de 19.490.513,80 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din valorea eligibilă a proiectului, durata de implementare fiind de 24 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea gradului de ocupare în rândul a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați și profilați la Servicul Public de Ocupare, din Regiunile Nord-Vest, Centru și Vest.

Grupul țintă (GT) este format din 1051 persoane, șomeri tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în județele Alba, Arad, Brașov, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, înregistrați și profilați de serviciul public de ocupare ANOFM, din care 10,1% vor fi persoane de etnie romă (107 persoane) și 20,1% vor fi persoane din mediul rural (212 persoane) și cel puțin 30% vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D (316 persoane).

O persoană interesată să participe la activitățile proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibiliate:

  • are vârsta între 16 și sub 29 de ani,
  • este șomer înregistrat și profilat de ANOFM,
  • este cetățean român cu domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban din Regiunile Nord-Vest, Centru sau Vest,
  • are disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată,
  • nu face parte din grupul țintă al altui proiect finanțat pe aceeași axă prioritară și
  • este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Proiectul oferă tinerilor NEETs din regiunile de implementare acces la programe de pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă pe o piață dinamică și în continuă evoluție. Prin programul de formare în domeniul antreprenoriatului sprijinim tinerii NEETs să înceapă o activitate economică pe cont propriu.

Informații suplimentare pot fi solicitate la datele de contact: Gafton Crinela – manager de proiect, telefon 0737505446, email office@ccihunedoara.ro

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT – DESCARCĂ