Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de formare profesională Cursuri de inițiere în “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” în cadrul Proiectului ,,Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive’’, contract de finanțare nr. 20934/29.12.2022, cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129, conform anunț nr. 268/26.01.2023 atașat.

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prestare servicii de formare profesională Cursuri de inițiere în “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” în cadrul proiectului „Sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive’’, Cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157129, conform cerințelor formulate în Specificațiile tehnice, anexate prezentei.

CLASIFICARE CPV:
80530000-8 – Servicii de formare profesională

VALOAREA ESTIMATĂ:
Valoarea estimată a achiziției: 212.100 lei fără TVA. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți certificați.

PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta se va depune la sediul beneficiarului Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (secretariat), str. Lascăr Pană nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș. Ofertele se pot trimite și prin curier cu plata suportată de către ofertant.
Oferta va fi transmisă/depusă pe suport hârtie conținând toată documentația, în plic sigilat. Plicul va fi însoțit de ,,Scrisoarea de înaintare’’ conform formularului 1.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 02.02.2023, ora 10.00.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 30.01.2023 ora 14.00.
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 31.01.2023 ora 14:00.
Clarificări pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro.

Documente anexate:
Anunț de participare la achiziția directă
Specificații tehnice
Modele formulare