Reușitele unui proiect sunt relevante nu doar prin indicatorii atinși, ci și prin gradul de satisfacție al celor implicați în activitățile acestuia. Echipa și participanții proiectului “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!” (ID135494), care s-a încheiat în 28 februarie 2023 după 2 ani de implementare, au toate motivele să fie mulțumiți de bilanțul activităților. Membrii echipei și-au depășit așteptările, iar angajații consiliați prin proiect au dobândit certificări noi și au alte perspective profesionale.

Proiectul “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!”, pe care Asociația ASSOC l-a lansat în 1 martie 2021 s-a concentrat pe oferirea de oportunități de învățare și profesionalizare pentru angajații care au părăsit timpuriu școala ori nu aveau o calificare.

Obiectivul echipei a fost acela de “îmbunătăţire a accesului egal la învăţare pe tot parcursul vieţii şi actualizarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi a competentelor angajaţilor, prin implementarea de măsuri integrate şi flexibile prin care se accordă sprijin pentru participarea la programe de formare profesională continuă pentru angajaţi cu domiciliul/reședința în Regiunea NV, cu accent pe adulţii cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta de peste 40 ani”.

Pe durata derulării activităților din proiect s-au prevăzut servicii de informare și consiliere, tutorat, programe de formare, concomitent cu diverse campanii de conștientizare despre importanța învățării pe tot parcursul vieții. Proiectul nu a făcut niciun fel de discriminare, toate activitățile organizate fiind deschise tuturor, astfel încât în activități s-au regăsit deopotrivă femei și bărbați, dar și persoane de diferite etnii.

Pentru reușita proiectului, activitățile s-au derulat etapizat, iar la final de proiect ponderea angajaților consiliați profesional a fost de 140%, cu 270 de persoane în plus față de cele 660 câte s-a stabilit în planul de acțiune. Indicatorii au fost depășiți și în privința lucrătorilor certificați în urma participării la programele de formare.

Intervențiile echipei de proiect s-au concretizat în angajați care au dobândit aptitudini și competențe noi, dar și mai încrezători în capacitățile proprii. “M-am înțeles foarte bine cu cei din proiect, iar cu sprijinul lor am făcut ce n-am crezut că voi mai face vreodată: să mă înscriu la un curs la aproape 50 de ani. S-a putut și nici n-a fost atât de greu pe cât m-am așteptat”, a spus una dintre doamnele implicate în activitățile proiectului, angajată în cadrul companiei Aramis.

România continuă să fie țara UE cu cea mai inadecvată distribuție a ocupării forței de muncă în sectoarele economice. Cu toate acestea, ponderea populației cu risc de sărăcie și excluziune socială a scăzut în ultimii ani, potrivit statisticilor recente. În condițiile date, proiecte ca și “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!” sunt mai mult decât necesare, iar ASSOC și-a propus să continue în această direcție.

În prezent, ASSOC este printre cele mai active organizații naționale în domeniul economiei sociale și furnizării de servicii sociale, având ca obiectiv pe termen lung facilitare accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, vârstnici, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, romi, familii monoparentale.
Asociația și-a concentrat eforturile pe găsirea unor soluții de programe care să le permită persoanelor din grupuri vulnerabile să devină autonome și să nu fie dependente de serviciile sociale.

Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!
ID proiect: POCU/726/6/12/135494
Durată de implementare: 01.03.2021 – 28.02.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Manager proiect,
Alexandru Șereghi
alexandru.sereghi@assoc.ro

Comunicatul de presă este disponibil pentru descărcare AICI