În ultimii doi ani, ASSOC a fost un partener de încredere pentru marile companii din Maramureș. Prin intermediul echipei proiectului “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților” (POCU/726/6/12/134995), marii angajatori din județ au fost beneficiarii indirecți ai activităților de informare și consiliere, tutorat, programe de formare profesională și de conștientizare despre importanța învățării pe tot parcursul vieții adresate angajaților. Câștigătorii decisivi au fost salariații, cărora li s-a oferit oportunitatea dobândirii de certificări noi în meserii căutate pe piața forței de muncă.

Proiectul “Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților” a fost lansat la 1 martie 2021, iar la 28 februarie 2023 a ajuns la finalizare, când echipa și-a contabilizat o serie de reușite în dreptul tuturor activităților derulate în acest interval de timp.

Inițial, echipa de proiect și-a propus să implice în activitățile de formare profesională un număr de 660 de angajați din nord-vestul țării, iar pe 58% dintre ei să îi ajute să își schimbe statutul în câmpul muncii în urma participării la programele de formare ale proiectului. La finalizarea activităților, bilanțul a fost mai mult decât pozitiv, pentru că numărul total al participanților din proiect a fost de 898, aceștia fiind incluși în acțiunile de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de muncă. Reușita categorică a constat în procentul ridicat al persoanelor certificate urmare a sprijinului acordat prin activitățile proiectului, 764 angajați fiind certificați, din care 481 de salariați cu nivel scăzut de calificare obținând certificări profesionale, iar 216 urmând cursuri de formare care le-au oferit noi competențe în domenii de interes.

Proiectul a avut ca obiectiv tocmai creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani din zone rurale defavorizate, respectiv îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, iar din această perspectivă rezultatele atinse au subliniat eficiența activităților, dar și nevoia constantă pentru organizarea de programe de formare.

Proiectul a reprezentat o șansă în plus în dezvoltarea carierei participanților, dar și un avantaj pentru angajatorii cu care s-a colaborat pe durata desfășurării proiectului prin creșterea stabilității angajaților la locul de muncă.

Manager proiect,
Alexandru Șereghi

Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților (POCU/726/6/12/134995)
Durată de implementare: 01.03.2021 – 28.02.2023

Valoare totală proiect: 4.727.078,00 lei / Valoare cofinanțare UE: 4.018.016,29 lei
Beneficiar: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Comunicatul de presă este disponibil pentru descărcare AICI