Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Maramureş și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC organizează joi, 27.05.2021, de la ora 11.00, un eveniment dedicat întreprinderilor locale atestate în domeniul economiei sociale.

Acțiunea are loc la sediul AJOFM din Baia Mare, cu participarea reprezentanților administrației publice locale și a invitaților acestora, și face parte din calendarul evenimentelor organizate cu prilejul “Lunii economiei sociale”.

AJOFM Maramureș este direct interesată să încurajeze dezvoltarea economiei sociale și, implicit, să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau din categorii vulnerabile, iar în acest context a chemat la o masă rotundă autorități publice și reprezentanți ai întreprinderilor sociale active în Maramureș.

Se dorește ca actorii importanți în economia socială să poată dezbate situația la nivel local, să prezinte exemplele de succes în acest domeniu, dar să și vină cu propuneri de îmbunătățire a legislației, bazate pe experiența acumulată în acest domeniu.

Prezența Asociației ASSOC la eveniment constă chiar în împărtășirea bunelor practici și prezentarea soluțiilor care pot crește șansele de reușită pe o piață concurențială a întreprinderilor sociale.

ASSOC este pionier în acest domeniu, în 2010 pe numele organizației fiind emis Atestatul de Întreprindere Socială cu numărul 1 din județul Maramureș. Ulterior, ASSOC a creat modele de bune practici pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, acestea urmând să fie prezentate participanților la eveniment.

Data:
27.05.2021

Interval orar:
11.00 – 12.00

Loc:
AJOFM Maramureș,
str. Hortensiei nr. 1 A
Sala de conferinţe, etaj IV

Despre economia socială
”Luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială, denumită luna promovării economiei sociale.” (art. 5. Legea nr. 365/2002)
Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.
Dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro). Procesul de atestare a început în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2021 au fost acordate 1.641 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 45 de certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.