Proiectul „Traisarel demno anda Cheud – Trai demn în Cheud” a fost destinat populației din localitatea sălăjeană Cheud, majoritar de etnie romă și aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, iar în anii cât echipa a fost prezentă în mijlocul comunității s-au văzut rezultate.

„Traisarel demno anda Cheud” nu a fost doar titlul proiectului pe care ASSOC l-a implementat în pitoreasca localitate sălăjeană împreună cu Primăria Năpădea și Școala „Traian Crețu”, ci chiar a fost un crez pentru echipă condusă de Bianca Pricop Sălăjeanu, vicepreședintele asociației și managerul de proiect.

S-a muncit intens, iar la finalul proiectului s-a văzut că oameni care până-n urmă cu trei ani nu se întâlniseră au format o echipă solidă, concentrată nu neapărat pe rezultate, ci pe oameni. Activitățile din proiect au privit direct 510 locuitori din totalul de 591 (din care 236 de copii și tineri până în 18 ani și 355 de adulți) aflați în Cheud. Pentru aceștia, membrii echipei de proiect au venit cu măsuri integrate care să întrerupă un cerc vicios în care s-au aflat de zeci de ani.

Scopul profesioniștilor din proiect a fost acela de a imprima o schimbare de mentalitate la nivel colectiv, bazându-se pe fiecare locuitor din Cheud. Efectele positive la nivel individual și de grup au venit printr-un efort comun, iar specialiștii europeni în domeniul asistenței sociale le-au recunoscut meritele celor care s-au regăsit în echipa proiectului acordându-le trofeul “Echipe de excepție (Outstanding Team Award)” în cadrul galei premiilor pentru Servicii Sociale Europene 2019 – European Social Services Awards (ESSA).

La conferința finală de proiect s-au trecut în revistă doar o parte din rezultate, iar acestea surprind doar o mică parte din munca. Foarte multă emoție a fost la ultima întâlnire oficială a echipei, care, practic, a pus punct proiectului, dar nu și relațiilor de prietenie, încredere și planurilor de viitor. În mod deosebit au impresionat primarul Vasile Fodor și viceprimarul Eugenia Pop, ambii spunând că își doresc și alte colaborări cu echipa din proiect, pentru că întreaga comunitate are de câștigat.

  • Rezultate:
  • 1 serviciu de asistență comunitară înființat;
  • 508 beneficiari de servicii de asistență comunitară, din care 181 copii și 327 adulți, inclusiv persoane cu dizabilități și vârstnici;
  • 41 de adulți absolvenți ai Programului “ A doua Șansă”, clasele V și VI;
  • 173 de persoane certificate profesional ca urmare a absolvirii cursurilor de calificare și inițiere: Competențe antreprenoriale, Frizerie, Lucrător în comerț, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, Lucrător finisor în construcții, Montator de aparataj electric;
  • 284 persoane beneficiare de servicii de ocupare pe piața internă a muncii;
  • 144 persoane mediate, angajate pe paisa muncii internă din care 82 persoane și-au păstrat locul de muncă peste 7 luni de zile;
  • 10 ajutoare de minimis acordate antreprenorilor formați în cadrul proiectului;
  •  124 de case pentru care s-au făcut lucrări de îmbunătățire a condițiilor de locuire.

Pentru Cheud și echipa prezentă în comunitate a fost un proiect important, finalizat cu succes, dar și cu multă emoție. Dorința tuturor este cea a dezvoltării localității și pe viitor și, bineânțeles, a reîntâlnirii și cu alte ocazii.