După 3 ani şi jumătate de muncă din partea echipei proiectului „Integrarea – soluție a modernizării comunității”, localitatea Finteușu Mic (Satulung, Maramureș) este schimbată în bine. Cel mai important câştig al echipei de proiect este sentimentul demnității dobândit de etnicii romi implicați în proiect. Oamenii din Finteuş au învățat să se aprecieze şi să îşi educe talentele, iar acum au alte valori şi ambiții.

În 14 aprilie 2021, la finalizarea proiectului, pe lângă rezultatele în cifre obținute pe activități, s-au evidențiat cele care țin de realizările sufleteşti, iar membrii echipei au concluzionat că “demnitatea nu trebuie să depindă de culoare, sex, vârstă, naţionalitate etc.”, iar oamenii din Finteu; și-au câștigat atât respectul lor, cât și al comunității.

Proiectul a fost o provocare atât pentru ASSOC şi partenerii săi, cât şi pentru romii din comunitatea. Totodată, a fost un bun prilej de inovare socială, pentru că membrii echipei au trebuit să găsească soluții pentru măsurile integrate gândite în proiect, iar unele activități să le adapteze la contextul pandemic.

Când au lansat proiectul, în 27 septembrie 2017, membrii echipei de proiect au știut că nu vor avea o misiune ușoară, dar determinarea de a le oferi o șansă și celor din comunitățile sărace, care de cele mai multe ori sunt trecuți cu vederea sau izolați, a fost decisivă pentru Finteușu Mic.

Cu fiecare an de derulare, rezultatele au început să apară în comunitate, chiar dacă pe parcursul implementării s-au înregistrat și sincope din cauza pandemiei care a blocat multe dintre activitățile în teren. Problemele au fost depășite rând pe rând, iar după aproape 3 ani și jumătate de la lansare, proiectul i-a determinat pe unii localnici să își continue studiile, pe alții i-a ajutat să își deschidă mici afaceri, iar pe cei mai mulți să privească viața dintr-o perspectivă mai bună.

Rezultate:
• 75 de persoane au beneficiat de programul educațional „A doua șansă”;
• 228 de persoane au dobândit o calificare certificată;
• 369 de persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, în urma cărora 163 dintre acestea și-au menținut locul de muncă minim 7 luni;
• 31 de persoane au beneficiat de sprijin prin formare antreprenorială, asigurându-se 15 ajutoare de minimis în vederea înființării de firme;
• 292 de copii și 382 de adulți au beneficiat de servicii sociale și medicale;
• 260 de familii beneficiare de intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuire;
• 260 de familii beneficiare de intervenții în domeniul reglementării actelor juridice;
• 581 de persoane implicate în 30 de acțiuni și intervenții pentru combaterea discriminării și promovării multiculturalismului.

Prin acest proiect, ASSOC și partenerii din proiect și-au propus promovarea unui pachet de intervenții integrate cu scopul incluziunii sociale, cresterii capacității de ocupare și reducerii riscului de sărăcie a grupului țintă format din 552 de persoane, din comunitatea Finteușu Mic. În acest sens, s-au inițiat activități de formare profesională, s-au găsit locuri de muncă pentru oamenii din comunitate, iar romilor cu potențial antreprenorial li s-au acordat subvenții de până la 25.000 de euro ca să își deschidă propriile firme.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC este o organizație care și-a propus încă de la înființare promovarea asistenței sociale în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a grupurilor defavorizate, iar proiectul de la Finteușu Mic este doar unul dintre proiectele de succes derulate în ultimii ani pentru grupuri vulnerabile.

Proiect:
Integrarea – soluție a modernizării comunității, POCU/18/4/1/101977
Beneficiar:
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
Parteneri:
Comuna Satulung – Partener 1, Școala Gimnazială Finteușu Mic – Partener 2
SC Nord Quality Consulting SRL – Partener 3, Asociația CREST – Partener 4
Valoare totală proiect: 24,304,193.98 lei
Durata de implementare: 27.09.20217 – 14.04.2021
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Manager proiect,
Alexandru Șereghi
alexandru.sereghi@assoc.ro
assoc.ro

COMUNICAT DE PRESĂ – DESCARCĂ