Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare anunță lansarea proiectului POCU/726/6/12/135495 Califică-te și progresează!, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, în cadrul căruia 560 de persoane din Regiunea Nord-Vest vor beneficia de consiliere și formare profesională.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității angajaților prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții în vederea perfecționării cunoștințelor, aptitudinilor și a competențelor a unui număr minim de 560 de persoane angajate (inclusive PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în Regiunea Nord-Vest, cu accent pe cei adulți, cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta de peste 40 ani, ca urmare a implementării unui complex de măsuri integrate și flexibile.

Rezultate prevăzute:

  • 4 programe de instruire cu tematica adaptată la cerințele pieței;
  • Minim 560 persoane angajate participante la cursurile de formare profesională;
  • Minim 325 persoane angajate vor fi incadrate ca muncitor calificat într-unul dintre domeniile absolvite.

Perioadă de implementare: 01.04.2021-31.03.2023
Valoare totală nerambursabilă a proiectului este 4,709,124.36 lei.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Date de contact:
Chetan Alexandra
Telefon: 0757 174 694
E-mail: alexandra.tarta@assoc.ro

Vezi comunicatul de presă