Credem că modul în care se dezvoltă tinerii și abilitățile pe care aceștia le dobândesc de timpuriu pot schimba în bine viitorul țării. Tocmai de aceea încercăm să nu ratăm nicio oportunitate care ne aduce față în față cu tânăra generație. Am creat programe de voluntariat, cooptând tineri studenți în activitățile noastre, dar am și lansat sau ne-am implicat în proiecte de mentorat.

În acest context ne-am implicat, ca parteneri, în proiectul „Stagii de practică pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniul turismului și alimentației” (Contract POCU/633/6/14/131807), iar primii beneficiari ai acestuia sunt elevii clasei a XII-a de la Colegiul Economic Iulian Pop din Cluj Napoca.

Coordonatorul ASSOC în acest proiect, Olimpia Zahan, directorul colegiului, Ioana Stanca Vescan, și profesoara Alina Șchiop s-au implicat în organizarea a două sesiuni de consiliere, tip workshop, al căror scop a fost acela de a le oferi consiliere și orientare în carieră elevilor din anul terminal. De asemenea, s-a mai discutat și despre egalitatea de gen la locul de muncă și pe piața muncii, știut fiind că la angajare există discrepanțe salariale și de altă natură între femei și bărbați, iar tinerii trebuie să știe cum să le prevină.

Pentru ASSOC este o activitate care continuă alte activități similare și pe care le susține și încurajează, ținând cont de importanța lor pentru viitor.

Informații suplimentare:
Proiect: „Stagii de practica pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniul turismului și alimentației”
Contract POCU/633/6/14/131807
Valoare totală: 2.312.066,30 lei
Valoare cofinanțare: 2.196.462,99 lei
Perioada: 15.09.2020 – 14.09.2022
Durata: 24 luni
Scopul proiectului: Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.
Proiect implementat de: RCG CONSULTING GROUP, manager proiect: Radu Rujan
Parteneri în proiect: Asociația ASSOC, coordonator proiect: Olimpia Zahan

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fasociatia.assoc%2Fposts%2F4134926273235387&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”802″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>