Ieșirea României din starea de alertă și anularea restricțiilor asociate acesteia au făcut reluarea implementării proiectului “Școala Comunității Remetea Chioarului”, pe care ASSOC îl derulează în localitatea maramureșeană. Astfel, ȋncepând cu data de 9 martie 2022, echipa proiectului și-a reluat activitățile în comunitate, spre bucuria copiilor, care le-a dus dorul “prietenilor mari” de la ASSOC.

Proiectul ȋși va continua, pentru cele 7 luni rămase din implementare, activităţile școlare, extrașcolare și psiho-sociale al căror scop este acela de diminuare a vulnerabilităţilor acestei comunităţi multiculturale. Problemele cărora trebuie să le găsească rezolvare membrii evhipei sunt multe, de la absenteism şi abandonul şcolar, până la discriminare/excluziune socială sau de parăsire a scolii comunităţii.

Din păcate, pandemia a afectat nu doar oamenii din Remetea, ci și mentalitățile. “Momentul revenirii nu este unul ușor, căci experiența pandemiei a potențat tocmai aceste vulnerabilități cu care ne luptam. A adâncit inechitățile sociale și a ȋnsemnat pentru unii elevi o rupere totală de universul școlar, ȋntreruperea bruscă a ȋnvățării, creșterea absenteismului și abandonului, mariaj timpuriu, pierderea deprinderilor de bază scris-citit-socotit, creșterea agresivității, a violenței, un comportament școlar neadecvat.” Aceasta a fost concluzia specialiștilor din proiect la reîntoarcerea în comunitate.

Prima lună a fost de reconectare la obiectivele și rezultatele proiectului. Asistenții sociali au luat pulsul comunității prin distribuirea materialelor din cadrul campaniei de informare pe teme de educație parentală și nediscriminare și desegregare școlară, dar și prin activități directe cu elevii ȋn cadrul programului de creștere a participării la ȋnvățământul preșcolar și școlar.

Specialiștii ȋn educație au continuat activitățile atât de necesare elevilor: de remediere școlară, activități extracurriculare, sesiuni de igienă și nutriție, pregătirea suplimentară ȋn vederea susținerii examenelor naționale.

Membrii echipei și-au propus ca în timpul rămas până la finalizarea proiectului nu doar să obțină rezultatele scriptice, ci și să schimbe mentalitatea comunității. Cu toții sunt conștienți că o școala incluzivă trebuie să ajute fiecare elev să ȋși capete ȋncrederea ȋn sine, astfel încât acesta să devină un cetățean responsabil, care să participe activ și util la comunitatea din care face parte.

Proiectul are ca termen nou de finalizare data de 26 septembrie 2022 şi se derulează ca urmare a încheierii unui parteneriat educațional între autoritatea locală a Comunei Remetea Chioarului, Școala Gimnazială Remetea Chioarului și ASSOC.