Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze prin procedura proprie, avand in vedere dispozitiile art. 29 alin (1) lit a) din Legea nr. 98/2016 servicii de inchiriere spatiu în cadrul proiectului „Furnizarea de servicii sociale integrate in comunitate” SMIS 130443,

Datele de identificare ale autoritatii contractante:
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC), str. Lascar Pana, nr. 3, Baia Mare, jud. Maramures, email: assoc@assoc.ro

Obiectul contractului:
Servicii de inchiriere spatiu pentru desfasurarea diverselor activitati ale operatiunilor in cadrul proiectului „Furnizarea de servicii sociale integrate in comunitate” SMIS 130443. Spatiul inchiriat va fi situat in Municipiul Sighetu Marmatiei, jud. Maramureș, conform cerințelor formulate în Caietul de sarcini.

Clasificare CPV
70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Valoare estimată:
Valoarea estimata a achizitiei este de 182.400,00 lei fără TVA.

Termenele privind clarificarile solicitate si raspunsul autoritatii contractante:
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 30.05.2022 ora 14.00
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 02.06.2022 ora 14.00

Data limita pentru depunerea ofertelor:
03.06.2022 ora 14.00

Oferta se va transmite la:
Adresa de email assoc@assoc.ro (insoțită de toate documentele prevăzute în prezentul anunț) sau se va depune la sediul autoritatii contractante ASSOC (secretariat), str. Lascar Pana nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș, însoțită de scrisoare de înaintare (Formular 1).

Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Oferta se depune in conformitate cu documentatia de atribuire care pot fi consultate în linkurile de mai jos: