2011 Centru de incluziune socială pentru persoane aflate în situații de risc

By octombrie 27, 2014Proiecte

Beneficiar
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC cu finanțarea Consiliului Local Baia Mare prin SPAS Baia Mare

Parteneri
SPAS Baia Mare

Buget
20.360,38 lei contribuția SPAS în baza Legii 350, 9.804,79 lei contribuția ASSOC

Perioada de derulare
1 iunie 2011 – 30 noiembrie 2011

Obiectiv general
Integrarea și susținerea școlara a copiilor aflați în situații de risc social

Obiective specifice
– Sprijinirea dezvoltării socio-educative a copilului prin intervenție timpurie, consiliere psihologică, logopedie și susținere școlară
– Profesionalizarea serviciilor sociale oferite
– Promovarea valorilor sociale în comunitate: responsabilitate socială și responsabilizarea beneficiarilor, voluntariat, solidaritate
– Identificarea şi derularea unor forme de activităţi de sprijinire a parteneriatului educaţional între instituțiile preșcolare/școlare și familie
– Scăderea rezistenței la schimbare a părinților în ceea ce privește consultarea unui astfel de serviciu de specialitate (renunțarea lor la eticheta patologizantă care o avea apelul la psiholog)

Grup țintă
32 de copii cu vârsta între 5 ani și 15 ani proveniți din familii aflate în situații de risc social
Facilitarea accesului la servicii specializate a copiilor provenind din grupurile defavorizate, în vederea prevenirii abandonului școlar, prin intervenție timpurie și consiliere parentală în vederea reducerii riscului de excluziune socială

Beneficiari
1) Copii cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu domiciliul în Baia Mare care fac parte din următoarele categorii:
– sunt copii cu dizabilități
– sunt copii care provin din familii monoparentale
– sunt copii care sunt în asistență maternală
– sunt copii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut
2) Familiile grupului țintă aflate în una din următoarele situații și anume:
– sunt familii monoparentale
– sunt familii care au copii proveniți din sistemul de protecție a copilului (asistență maternală sau plasament)
– sunt familii cu statut socio-economic scăzut

Modalităţile de selecţionare a beneficiarilor
– locuiesc în Baia Mare
– prezintă dovada că provin din sistemul de protecție a copilului
– familiile fac dovada că au un venit mic (prezintă dovada veniturilor). Nu trebuie să depășească venitul minim garantat de stat/persoana
– la solicitarea instituțiilor unde aceștia sunt integrați (grădiniță, școală, DGASPC, SPAS)
– la cererea directă a familiilor

Implementare
1. Selectarea beneficiarilor
2. Activitățile de achiziționare a materialelor și echipamentelor
3. Activitățile de formare și dezvoltare abilități pentru copii
4. Activitățile destinate familiilor copiilor
5. Activități de perfecționare a personalului
6. Managementul proiectului
7. Activități de promovare și mediatizare
8. Activități de evaluare, monitorizare și raportare