ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI, înfiinţată în satul Hoteni, comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, oferă servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi cosiliere individuală şi de grup. Asociaţia desfăşoară activităţi de îngrijire, educare, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin şi activităţi de cosiliere individuală şi de grup, pentru copii şi tineri.

Scopul nostru este promovarea economiei sociale în vederea creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pentru persoanele vulnerabile.

Untitled - 3yyyykh

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI, cu sediul în satul Hoteni, comuna Ocna Şugatag, desfăşoară activităţi de îngrijire, educare, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin şi activităţi de cosiliere individuală şi de grup, pentru copii şi tineri.

Prin activitățile noastre ne propunem dezvoltarea conceptului de economie socială în vederea creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pentru persoane vulnerabile: femei în situaţii de risc, tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familii care au mai mult de 2 copii, familii monoparentale şi persoane de etnie romă.

Ne recomandă

  • Dedicarea – punem suflet în toate activitățile pe care le desfășurăm și ne dorim să contribuim la dezvoltarea armonioasă a individualității și încurajarea creativității copiilor și tinerilor.
  • Profesionalismul – dat de atenția și implicarea cu care ne desfășurăm activitățile și de personalul calificat;
  • Calitatea serviciilor noastre – în orice acțiune întreprinsă ne asigurăm că punem calitatea pe primul plan și că oferim cele mai bune condiții și servicii;

În prezent capacitatea aşezământului de ocrotire al ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE HOTENI este de 10 persoane interne, în acelaşi timp putându-se organiza activităţi de consiliere, seminarii şi evenimente şi pentru persoane din afara centrului.

Despre economia socială

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI a fost înființată în anul 2015, ca structură de economie socială (SES) prin proiectul „Economie socială – Responsabilitate socială de la nord la sud”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităților de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov, în vederea creşterii calităţii vieţii pentru 40 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 250 femei în situaţii de risc, 110 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale şi 280 persoane de etnie romă.

Dezvoltarea economiei sociale s-a impus din necesitatea găsirii de soluţii noi şi inovatoare pentru unele probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităţilor şi membrilor acestora. Spre deosebire de economia de piaţă, obiectivul principal al structurilor de economie socială nu este obţinerea de profit, ci îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi persoanelor dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Ca structură de economie socială, ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI urmăreşte asigurarea unui mediu de lucru plăcut și valorizant pentru angajații săi, bazat pe respectul angajaților și al muncii lor.

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI, cu sediul în satul Hoteni, comuna Ocna Şugatag, îşi propune dezvoltarea conceptului de economie socială în vederea creşterii calităţii vieţii prin dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pentru persoane vulnerabile: femei în situaţii de risc, tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, familii care au mai mult de 2 copii, familii monoparentale şi persoane de etnie romă.

Misiunea noastră este ca prin așezământul de ocrotire să prevenim abandonul şi instituţionalizarea copilului, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreare – socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente, orientare şcolară şi profesională pentru copii și tineri, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Activităţile pe care le desfăşurăm sunt:

 

îngrijirea pe timpul zilei şi nopţii
îngrijirea pe timpul zilei şi nopţii: asigurarea și preparea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu caracter social și material;
servicii privind educația
servicii privind educația: de învățare, deprinderi abilități sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale, de orientare profesională, școlară, vocațională;
servicii de recreere și socializare
servicii de recreere și socializare: activități de socializare și petrecere a timpului liber într-un mod constructiv;
servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personală, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești;
servicii privind sănătatea
servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de acordarea a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor.
consiliere psihologică
consiliere psihologică.

Pentru mai multe detalii despre activitățile desfășurate și serviciile pe care le oferim nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 074 221 4044 sau e-mail: contact@asoc-dezvoltare-hoteni.ro.

CONTACT

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE HOTENI

Manager: Tămaș Dana MihaelaTel: 0742214044Adresa:
sat Hoteni, nr. 55
com. Ocna Șugatag

jud. Maramureș