SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL oferă clienţilor săi servicii de cea mai înaltă calitate, prestând o gamă largă de servicii de contabilitate.

Contabilitate
primară

Societatea noastră prestează următoarele servicii de contabilitate primară:

 • Contabilitatea primară a operațiunilor de numerar: întocmirea registrului de casă și a documentelor primare ce stau la baza acestuia;
 • Contabilitate primară a operațiunilor de gestiune: constituirea NIR-urilor, a bonurilor de consum, a notelor de transfer între gestiuni, a facturilor de ieșire și a avizelor de expediție sau de transfer între locații;
 • Contabilitatea primară a decontărilor interne: realizarea deconturilor pentru angajați;

Contabilitatea primară a salariilor: întocmirea pontajelor și a statelor de salarii; întocmirea fluturașilor de salarii, a dispozițiilor de plată salarii; întocmirea registrului salariaților, a contractelor de muncă și a adeverințelor salariale.

Contabilitate
financiară

În cadrul serviciilor de contabilitate financiară se realizează:

 • Înregistrarea în evidența analitică a intărilor și ieșirilor de stoc: facturi de intrare și de ieșire care implică stocuri; transferuri interne între gestiuni sau între locații; înregistrarea bonurilor de consum, a rapoartelor de producție și a rețetarelor;
 • Realizarea evidenței gestionare global-valorice sau cantitativ-valorice a stocurilor, dar și intocmirea balanței analitice a stocurilor firmei;

Evidența analitică a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe.

 

Contabilitate
de gestiune

Serviciile de contabilitate de gestiune prestate de personalul nostru cuprind:

 • Calcularea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat privind: impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente salariilor, taxa pe valoarea adaugată, accize, fonduri speciale;
 • Întocmirea statelor de dividente și calculul impozitului aferent acestora;

Realizarea și depunerea declaratiilor fiscale privind: taxa pe valoare adaugată, impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarații aferente salariilor.

 

Consultanță
financiar-contabilă

Dintre raportările financiar-contabile livrate periodic către clienţii noştri menţionăm:

 • Întocmirea de rapoarte periodice care vor fi prezentate conducerii companiei: rapoarte privind indicatorii de performanță, care reflectă situația și structura patrimoniului, rapoarte privind situația plăților restante către furnizori precum și a creanțelor neîncasate;
 • Informarea periodică și permanentă a conducerii asupra modificărilor din mediul economic și fiscal cu impact asupra afacerii deținute;
 • Asistență la controalele efectuate de către organele de stat;
 • Întocmirea dosarelor de creditare și de leasing;
 • Efectuarea periodică a punctajelor cu administrația financiară pentru a ne asigura ca evidența contabilă în ceea ce privește impozitele și taxele este în concordanță cu fișa de plătitor;
 • Obținerea certificatelor fiscale pentru participarea la licitații sau în alte scopuri solicitate de client;

Întocmirea bilanțurilor anuale și semestriale.

 

Consultanță
fiscală

Serviciile de consultanţă fiscală prestate de societatea noastră sunt:

 • Elaborarea și certificarea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit;
 • Administrarea fiscală a societăților prin optimizarea vectorului fiscal;
 • Reprezentarea companiei în fața organelor de inspecție fiscală;
 • Reprezentarea sau asistența contribuabilului pe parcursul controalelor fiscale;
 • Consultanța privind evitarea dublei impuneri privind veniturile realizate;
 • Asistența privind legislația financiar-contabilă și fiscală și schimbările periodice ale acestora;

Oferirea de soluții în privința minimizării datoriilor față de stat și majorării profitului.

[recent_projects category=”all” project_style=”1″]

De ce să alegeţi SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL:

 • Pachet variat de servicii contabile și profesionale – vă punem la dispoziție servicii complete de contabilitate și audit financiar, dar și de consultanță în domeniul fiscal;
 • Calitate ireproșabilă – vă asigurăm că personalul nostru calificat și bine pregătit vă pune la dispoziție soluții practice și eficiente pentru buna desfășurare a activității afacerii dumneavoastră, ajutându-vă să atingeți performanța în business-ul pe care îl aveți.
 • Responsabilitate și promptitudine – luăm în serios toate acțiunile noastre și suntem conștienți de repercusiunile activităților pe care le desfășurăm, astfel că punem în prim plan interesele clienților noștri. Totodată, ne dorim să vă furnizăm servicii la cel mai înalt grad de calitate și cât mai repede posibil.
 • Prețuri avantajoase – ne propunem să furnizăm clienților noștri servicii adecvate nevoilor lor, la un preț corect.

Despre economia socială

SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL a fost înființată în anul 2015 ca structură de economie socială (SES) prin Proiectul „Economie socială – implicare și responsabilitate” finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul îşi propune promovarea conceptului de economie socială în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest ca instrument de valorizare a resurselor comunităţii.

Economia socială s-a dezvoltat din nevoia de a găsi soluţii noi şi inovatoare pentru unele probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităţilor şi membrilor acestora. Spre deosebire de economia de piaţă, scopul său principal nu este obţinerea de profit, ci îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi persoanelor dezavantajate sau din categorii vulnerabile.

Ca structură de economie socială, SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL îşi doreşte asigurarea unui mediu de lucru valorizant și plăcut pentru angajaţii săi, bazat pe respectul angajaţilor şi a muncii lor.

Untitled - 3d

s4

s7

CONTACT

SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL

CUI 34368245, J24/355/2015
Manager: Roșu Agota
Tel: 0748.883.972
Adresa: Sat Grosi, Comuna Grosi, Nr.307 Jud. Maramures

E-mail: contact@contabilitate-ecosoc.ro