In cei peste 20 de ani de activitate, asociatia s-a dezvoltat prin implementarea a peste 50 de proiecte (finantate de UE/Phare, DFID, USAID, Fundatia Soros, Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Maramures, FSE si donatori privati).

Aceste finantari au imbunatatit viata persoanelor din grupuri vulnerabile prin servicii sociale, de evaluare si consiliere vocationala, mediere a muncii, servicii educationale si psihologice.

In programele desfasurate sunt implicate comunitatea si persoane cu dizabilitati, tineri din centre de plasament, persoane varstnice, romi, copii și tineri cu dizabilitati, persoane aflate in detenţie sau care parasesc penitenciarul, persoane si familii aflate in situatii criza.

In perioada 2013-2015 ASSOC a finalizat implementarea ca solicitant sau partener a 16 proiecte POSDRU. Dintre acestea, proiectele POSDRU, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, au asigurat infiintarea a 72 de structuri de economie sociala la nivel national, structuri care functioneaza in domenii precum: catering, arhivare, meditatii, curatenie, colectare de ulei alimentar uzat, ingrijiri la domiciliu, transport special, intreţinere natura, contabilitate, marketing, centru rezidenţial pentru persoane varstnice, servicii stomatologice, etc.