Știi?

Când completezi declarația pentru direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, nu renunți la banii tăi, doar decizi în locul statului cum să fie cheltuite sumele care oricum ți se rețin lunar din salariu.

O dată pe an, ai șansa să contribui la continuarea unor proiecte comunitare importante, iar alături de colegi și prieteni să faci bine. Ai timp până în 25 mai 2024 să ajuți la realizarea unor fapte bune, care contează.

Poți susține o asociație 2 ani consecutiv prin același formular, iar pentru asta trebuie să bifezi căsuța corespunzătoare din formular.

Ca să-ți faci o idee despre contribuția ta, gândește-te că suma pe care o acorzi nu depășește 20-30 de lei la un salariu minim pe economie. Calculul e simplu: identifică valoarea impozitului pe venit de pe fluturașul de salariu, înmulțește-o cu 12, iar apoi află cât reprezintă 3,5%.  După un an de cotizare la stat, suma pe care poți să o direcționezi spre ONG-uri în cadrul Campaniei îți poate părea nesemnificativă, iar deranjul completării Formularului 230, drumului la Administrația Financiară sau la Poștă, prea mare. O zicală veche spune însă că: pic cu pic se face marea. Așa și cu contribuțiile direcționate spre fapte bune, iar ASSOC a dovedit că le poate face și, mai ales, în mod transparent.

Modul în care sunt utilizate sumele colectate prin Formularul 230, la fel ca și celelalte donații și sponsorizări obținute de asociația noastră sunt verificate de organele fiscale ale statului român, ASSOC având statut de utilitate publică, lucru care face ca activitatea organizației să fie 100% transparentă.

Te-ai putea întreba dacă merită efortul, iar timpul pe care îl petreci completând Formularul 230 nu este mai prețios decât suma pe care poți să o direcționezi înspre asociație. DA! Merită să profiți de orice ocazie în care poți să alegi în locul statului cauza pe care să o susții. Ca și în viața de zi cu zi, trecând cu vederea sau amânând problemele cu care te confrunți, nu faci decât să îți agravezi situația.

Acționează acum, pentru ca se va vedea mâine, poimâine și în viitor.

Noi îți propunem să îți îndrepți atenția spre Centrul de Zi pentru Tineri cu Dizabilități ASSOC Baia Mare și Centrul Pinochio de la Cărbunari, spre Serviciul de Îngrijire Vârstnici la Domiciliu Baia Mare și Cantina Socială. În acestea se oferă servicii sociale gratuite persoanelor cu dizabilități fizice și psihice, dar și uneia dintre cele mai încercate categorii de persoane: bătrânii nimănui.

Poți veni oricând la sediul ASSOC (strada Lascăr Pană, nr. 3, Baia Mare), între orele 9.00 – 14.00, să ne cunoști și să vezi cum se derulează activitățile. De asemenea, te poți implica și ca voluntar, iar în acest fel poți contribui și în mod direct la ajutorarea unei persoane cu dizabilități ori a unui vârstnic neputincios.

De ce să nu decizi tu pentru banii tăi? Nu irosim banii, pentru că, la fel ca tine, îi obținem cu eforturi și prețuim orice ajutor primit.

Îți mulțumim.

Cum a utilizat ASSOC fondurile provenite din campaniile 2% din anii precedenți:

 • susținerea activităților Centrului de Zi – Deprinderi și Formare de Abilități de Viață Independentă pentru Tineri cu Dizabilități;
 • achiziția de materii prime și materiale pentru desfășurarea activităților zilnice (activităţi de natură artistică: pictură, decupaj, înşirat mărgele, cusut, modelaj, cât şi lucrativă)
 • îngrijirea spaţiului verde şi a spaţiului de lucru, activităţi pe grupe şi jocuri de relaxare în sală şi în aer liber;
 • confecționarea diferitelor obiecte de artizanat, realizate prin activități de terapie ocupațională și art-terapie de către adulții cu dizabilități din Centru;
 • susținerea unor persoane aflate în dificultăți financiare sau sociale (meniuri zilnice asigurate prin Cantina Socială unor familii aflate în situații dificile, suportarea cheltuielilor de natură medicală pentru copii și adulți spitalizați, acordarea de ajutoare de urgență pentru cazuri sociale – persoane vulnerabile – tineri, adulți și vârstnici);
 • acțiuni publice organizate pentru comunitatea din Baia Mare, dar și pentru cea a refugiaților ucraineni.
 • susținerea de meniuri prin Cantina Socială ASSOC.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

Depunerea formularului
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
– venituri din salarii și asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;
– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeza formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, şi solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
– originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Modul de completare şi depunere
Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credinţă informațiile prevăzute de formular.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru sus.inerea mai multor entita.i nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexa nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. În această situație, se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreuna cu acesta.

Cererea se depune împreuna cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul “Anexa nr…… la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

ATENȚIE
Căsuţa ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” se bifează în cazul în care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoita după expirarea perioadei de 2 ani.

În situaţia în care nu cunoașteți suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

DESCARCA Formaularul 230

CUM PROCEDEZI

1. Descarcă pe calculatorul tău Formularul 230
2. Printează și apoi completează documentul
3. Trimite formularul la Administrația Financiară (ANAF) de care aparții sau…

4. Poți preda personal Formularul 230 la sediul ASSOC (str. Lascăr Pană, nr. 3, Baia Mare – lângă terenul de rugby), iar în felul acesta ai posibilitatea să vezi cu ochii tăi activitățile pentru care direcționăm fondurile strânse din impozitul anual datorat.

Termen limită: 25 mai 2024

Modalități depunere: (0) Sediul ASSOC (1) depunere personală la ghișeu; (2) trimitere prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire; (3) transmitere on-line prin intermediul Spațiului Privat Virtual; (4) portalul e-guvernare.

Instrucțiuni de completare: citește în subsolul paginii

INFORMATII UTILE

 • toate persoanele cu venituri salariale plătesc impozit pe venit către stat;
 • 3,5% din impozit este automat direcționat de către stat către sectorul neguvernamental (ONG);
 • poți alege către cine merg acești bani (3,5% din impozitul pe venitul tău);
  dacă nu alegi tu, statul face alegerea în numele tău;
 • nu pierzi nimic, acești bani sunt oricum parte din impozitul pe venit
  dacă alegi către cine direcționezi aceste sume poți ulterior urmări felul în care au fost utilizate (activitatea organizației);
DESCARCA Formaularul 230