Investește în oameni !

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC vă invită să participați la o discuție privind integrarea socială și profesională, accesibilizare, șanse egale, drepturi și nevoi specifice, motivare și consiliere în vederea facilitării accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului ” Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu dizabilități„, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Întâlnirea va avea loc în data de 23.03.2011, ora 15:00 la sediul asociației ASSOC din Baia Mare, B-dul. Unirii nr. 28.

Vă așteptăm să participați, singur/ă sau însoțiți, indiferent de vârstă, grad și tip de dizabilitate.

Persoana de contact: Kristina Cucu tel. 0745.786.449;

e-mail: kristina.cucu@assoc.ro