Realizarea de donaţii către ASSOC prin intermediul website-ului www.assoc.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

www.assoc.ro este administrat de Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC cu sediul în Bd. Unirii, Nr. 28, Baia Mare, jud. Maramureş, înregistrată în Registrul Naţional ONG cu nr. 1049/A/1995, CUI RO 7930701.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului www.assoc.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea efectua donaţii către ASSOC pe www.assoc.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră.
În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nici-o notificare prealabilă.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.assoc.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea ASSOC sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.assoc.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail contact@assoc.ro

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către urmatorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştrii au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare (art.12)
 2. Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 3. Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:
  1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  2. transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  3. notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).
 4. Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 5. Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.
 6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Litigii

Prin utilizarea sistemului de plăţi online în vederea efectuării de donaţii prin sisteme de plată electronice, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna Termenii şi Condiţiile de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi ASSOC. În cazul unor eventuale conflicte între ASSOC şi donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Returnarea sumelor donate

În condiţiile în care din motive personale doriţi să retrageţi suma donată vă rugăm să ne contactaţi furnizând toate datele tranzacţiei asa cum vă vor fi ele transmise de operatorul de plăţi. Returnarea sumei donate se va face exclusiv prin metoda prin care a fost făcut viramentul (ex: retur către cardul de credit/debit, cont bancar, cont PayPal).

Nu acceptăm returul sumelor în alte conturi sau prin alte metode de plată (ex: numerar).

Nu efectuăm returnarea sumelor mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data la care operaţiunea a fost executată.

Returul sumelor se va face integral acolo unde este posibil acest lucru. În cazul în care din raţiuni logistice (ex: comisioane bancare) returul sumei cauzează costuri pentru ASSOC acestea vor fi scăzute din suma iniţială ce a fost donată.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea unei donaţii, clientul acceptă fără obiecţii Condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din utilizarea www.assoc.ro.