2006 – 2014 Centrul social Pinochio

By octombrie 18, 2015 Proiecte

Finanțare:
Biserica Nouapostolică Austria

Beneficiari:
O familie de asistenți maternali și 4 copii plasați

Obiective:
– deschiderea unei case de tip familial în localitatea Cărbunari comuna Dumbrăvița, dotarea ei interioară cu toate utilitățile aferente precum și a anexelor aferente
– identificarea unei familii de asistenți maternali profesioniști și responsabilizarea acesteia pentru creșterea, îngrijirea, dezvoltarea fizică, psihică, emoțională, cognitivă, comportamentală și integrarea socială a copiilor plasați
– crearea unei case de tip familial cu destinația casă de locuit pentru o familie de asistenți maternali care să îngrijească 4-5 copii plasați
– preșcolarizarea/școlarizarea și socializarea copiilor