2014-2015 POSDRU/168/6.1/S/146189 Diversitate în economia socială

By octombrie 27, 2014 noiembrie 2nd, 2015 Proiecte

Perioada de implementare
octombrie 2014 – 15 decembrie 2015

Finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Beneficiar
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

Parteneri
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare

Municipiul Sighetu Marmatiei
Aproximar Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Grup țintă
100 persoane cu dizabilități

200 femei în situații de risc
100 familii care au mai mult de 2 copii
100 familii monoparentale
200 asistenți personali

Descrierea pe scurt a proiectului
proiectul contribuie la dezvoltarea comunităților în care este implementat prin înființarea a 11 structuri de economie socială (SES) care vor contribui la dezvoltarea durabilă a regiunilor, generând locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele vulnerabile, contribuind concret la economia regiunilor, prin creșterea numărului de persoane ocupate