ANUNȚ – Contract de închiriere pentru proiectul “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor”

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Filiala Vâlcea, județul Vâlcea, anunță public încheierea unui contract de închiriere pentru derularea în bune condiții a proiectului cu titlul „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, cod SIPOCA 496 / MySmis 126528, derulat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă Apel POCA / 219 / 2 / 3 – Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Proiectul, al cărui contract de finanțare a fost încheiat la finalul lunii martie 2019, este implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Filiala Vâlcea și Primăria Comunei Măciuca, județul Vâlcea.

Contractul de închiriere spațiu a fost încheiat cu între Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Filiala Vâlcea și SC Urbana SA, are valoarea de 16.773,36 lei fără TVA (19.960,29 lei cu TVA), și durata cuprinsă între 01.04.2019 – 27.03.2021.

Responsabil cu achizițiile,
Dumitrașcu Andreea