Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct servicii de formare profesională Cursuri de inițiere în “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” în cadrul Proiectului „Ocupare și formare pentru șomeri și persoane inactive”, contract de finanțare nr. 20954/30.12.2022, Cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157131.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestare servicii de formare profesională Cursuri de inițiere în “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” în cadrul proiectului „Ocupare și formare pentru șomeri și persoane inactive’’, Cod proiect POCU/1080/3/16/3.1,3.4/157131, conform cerințelor formulate în Specificațiile tehnice, anexate prezentei.

CLASIFICARE CPV
80530000-8 – Servicii de formare profesională

VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a achiziției: 212.100 lei fără TVA. Decontarea serviciilor se va face numai pentru serviciile efectiv prestate: număr efectiv de participanți certificați.

PREZENTAREA OFERTEI
Oferta se va depune la sediul beneficiarului Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC (secretariat), str. Lascăr Pană nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureș. Ofertele se pot trimite și prin curier cu plata suportată de către ofertant.
Oferta va fi transmisă/depusă pe suport hârtie conținând toată documentația, în plic sigilat. Plicul va fi însoțit de ,,Scrisoarea de înaintare’’ conform formularului 1.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 02.02.2023, ora 14.00.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor este 31.01.2023 ora 14.00.
Termenul de răspuns la eventualele clarificări: 01.02.2023 ora 14:00.
Clarificări pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris pe adresa de e-mail: assoc@assoc.ro.

Documente anexate:
Anunț de participare la achiziția directă
Specificații tehnice
Modele formulare