Anunț deschidere poziții în cadrul echipei de implementare a proiectului POCU 135495 – ”Califică-te și progresează!”

By august 6, 2021 septembrie 1st, 2021 Comunicate de presă

Pentru pregătirea implementării activităților A1 – Acțiuni de consiliere profesională și tutorat pentru grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pentru locuri de munca și A2 – Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile se anunță deschiderea unui post în cadrul echipei de implementare a proiectului „Califică-te și progresează!” Cod proiect POCU 726/6/12/135495.

În perioada următoare se organizează o sesiune de înregistrare de CV-uri, analiză și eventuale interviuri pentru a acoperi poziția de Responsabil cu protecția datelor, motiv pentru care persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-uri și documente relevante care să susțină excepriența și cerințele prezentate mai jos, până la data de 20.08.2021 la adresa de e-mail: sanduhotima@gmail.com

Cerințe tehnice documentație:

 • CV – în format Europass, datat
 • Documente suport care să susțină experiența și cerințele cerute – diplome și certificate de competențe dobândite, adeverințe de vechime, recomandări sau fișe de post ce să susțină competența profesională, în format scanat
 • Periodă contractuală: 01 septembrie 2021 – 31 martie 2021
 • Rol: Responsabil cu protecția datelor
 • Codul ocupației: 242104 responsabil proces

Atribuții:

 • Stabilește procedurile privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal (PPDCP)
 • Elaborează conținutul procedurilor privind PPDCP
 • Asigură implementarea procedurii/procedurilor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a procedurii de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal
 • Asigură monitorizarea periodică și sistemică a persoanelor vizate pe scară largă
 • Realizează și menține evidența activităților de PPDCP
 • Informeaza persoanele vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, cu scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor și cu potențialii destinatari ai datelor cu caracter personal
 • Evalueaza riscurile prezentate de PPDCP
 • Emite raport de progres în care va prezenta măsurile luate pentru respectarea reglementărilor privind PPDCP/stadiul/progresele înregistrate în realizarea acestor măsuri
 • Este obligat să păstreze secretul sau confidențialitatea în activitate

Educație solicitată:

 • Studii superioare – durată minimă 3 ani
 • Cerințe din fișa postului – Experiență solicitată
 • Experiență profesională specifică mai mare de 10 ani – 10 ani
 • Cerințe din fișa postului – Competențe solicitate
 • Cunoștințe în domeniu
 • Calități și aptitudini profesionale și manageriale

Pentru eventuale nelămuriri sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați!

Succes,
Manager proiect
Sandu Vasile Hotima
sanduhotima@gmail.com