ASSOC va multumeste

În timp ce 2013 se apropie de sfârşit suntem recunoscători tututor celor ca şi dumneavoastră care sunteţi implicaţi în activităţile ASSOC, şi fac munca noastră posibilă.

De mai bine de 18 ani de când ne-am lansat ca organizaţie furnizoare de servicii sociale, continuăm să producem impact sustenabil în domenii ale asistenţei sociale şi promovarea economiei sociale.Toate aceste acţiuni nu ar fi posibile fără sprijinul şi susţinerea dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru tot sprijinul acordat, şi vă încurajăm să vă implicaţi în continuare făcând o donaţie ce va fi investită în susţinerea beneficiarilor noştri care provin din comunităţi dezavantajate.

Mai jos vă prezentăm activităţile realizate cu sprijinul şi susţinerea dumneavoastră.

Sărbători fericite! La mulți ani 2014!

Florian Sălăjeanu

Preşedinte ASSOC

 

Făcând o analiză a anului 2013, găsim atât de multe motive pentru a fi recunoscători:

 1. Prin Centrul Social Multifuncţional oferim următoarele servicii:
 • “Cantina Socială şi Masa pe Roţi” in parteneriat cu Primaria Municipiului Baia Mare, asigură un număr de 100 de porţii de mâncare zilnic, vârstnicilor, persoanelor nedeplasabile şi altor categorii vulnerabile, de peste 15 ani. Astăzi 120 de porţii de mâncare sunt distribuite zilnic către comunitate, asigurând astfel hrana pentru 70 de copii care fac parte din comunitatea locală de romi, și unui număr de 50 de vârstnici şi persoane nedeplasabile beneficiază zilnic de hrană
 • Centru de zi şi terapie ocupaţională/consiliere pentru 47 de tineri cu dizabilităţi derulează specifice pentru formarea si dezvoltarea unor abilitati de viata independenta. Centrul de zi functioneaza cu sprijinul Consiliul Local al Municipiului Baia Mare – Serviciul Public de Asistenta Sociala.
 • Centrul de zi “VIATA” in parteneriat cu Enfance et Vie si Sanatatea –serviciu acreditat de specialitate pentru copii şi părinţi cu dificultăţi financiare, sociale, de adapatare şi relaţionare la grădiniţă, şcoală, comunitate (peste 120 de copii cu dizabilităţi şi cu probleme de adaptare comportamentală proveniţi din familii şi din sistemul de protecţie specială au trecut prin terapii din anul 2000 încoace).
 • cabinet stomatologic – se oferă servicii gratuite pentru vârstnici, tineri/copii cu dizabilităţi, copii/tineri care se află cu măsură de protectie specială la asistenţi maternali profesionişti şi case de tip familial (din anul 1998);
 • în cadrul ASSOC se desfăşoară activităţi de voluntariat pe diferite domenii de activitate, cu un număr de aproximativ 30 de voluntari.
 1. Din anul 1999 Asociaţia ASSOC coordonează 2 Case de Tip Familial, oferind unui un număr de 7 copii şi tineri cadrul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă.
 2. În cadrul ASSOC funcţionează două unităţi protejate, în cadrul celor două unităţi protejate sunt angajate un număr de nouă persoane cu dizabilităţi.
 3. În momentul de faţă prin proiectele implementate, ASSOC oferă peste 85 de locuri de muncă. Activităţile aducătoare de venituri în ASSOC sunt activităţi de economie socială care au ca scop principal integrarea socială şi creşterea gradului de autonomie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi susţin activităţile cu caracter social din ASSOC. În cadrul acestor activităţi sunt angajate un număr de 34 de persoane cu dizabilităţi.

În cadrul a 2 proiecte finanţate prin Fodul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, s-au realizat următoarele:

 • “Întreprinderea Socială – Restaurant Social & Catering” de pe str. Bdul Unirii nr. 28 funcționează din 2011. ”Restaurantul social & catering ASSOC” a fost renovat/reabilitat/dotat şi are o capacitate de 40 locuri. Întreprinderea are 1 manager de întreprindere socială şi 14 angajaţi aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, tineri din sistemul de protecţie a copilului, pentru unii dinter aceștia fiind primul loc de muncă.
 • Centrul de evaluare şi dezvoltare a abilităţilor pentru muncă – CEDAM, str. Independenţi nr. 57K din Baia Mare, realizează creşterea accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, prin crearea unui cadru formal fundamentat ştiinţific de Evaluare, Activare, Acreditare şi Accesibilizare,prin activităţi practice pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă a persoanelor cu dizabilităţi.
 • Prin generozitatea sponsorilor în acest an, un număr de 343 de pachete au fost oferite unor familii nevoiașe, tineri, copii prin grija și activitatea ASSOC. Dorim pe această cale să mulțumim sponsorilor noștri care au permis un crăciun mai bogat celor aflați în nevoie.

ASSOC împreună cu sprijinul şi susţinerea dumneavoastră şi prin proiectele dezvoltate de-a lungul timpului a adus valoarea adăugată serviciilor sociale din Baia Mare, proiecte pilot la nivel naţional, sprijin gratuit familiilor aflate în situaţii de risc social şi locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi şi nu numai.